Trnavčanom pripravili podujatie o osvete, prevencii a zdravom životnom štýle

11.06.2024
article_859

Naša členská organizácia Liga zdravia o.z. v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Trnavským osvetovým strediskom zorganizovala podujatie venované osvete, prevencii a zdravému životnému štýlu, na ktorom nechýbala ani naša prezidentka Mária Lévyová.

Tá sa hneď v úvode prihovorila účastníkom a vyzdvihla potrebu aktivít zameraných na prevenciu, osvetu v oblasti zdravotného štýlu a dôležitosť spájania síl a vzájomnej podpory či už na celoštátnej alebo regionálnych úrovniach. Poďakovala predsedníčke Ligy zdravia p. Vilme Houbovej, že napriek mnohým prekážkam sú to práve pacienti, ktorí iniciujú podujatia zamerané na prevenciu, osvetu, lebo si uvedomujú hodnotu a cenu zdravia. A to si podľa nás zaslúži veľké uznanie. Rovnako poďakovala p. Rastislavovi Mrázovi, vicežupanovi TTSK za podporu pacientskej, osvetovej aktivity a taktiež riaditeľovi Trnavského osvetového strediska p. Dušanovi Blahutovi za poskytnutie priestorov na verejnoprospešné podujatie.

Na podujatí sa objavil aj maskot včielky Maji, a to nie len tak náhodou. Včela je totiž symbolom pracovitosti, pozitívnych vlastností a harmónie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou rovnováhy v oblasti duševného a fyzického zdravia. Včela je zároveň tímovým hráčom. Preto veríme, že sa podarí posilňovať a udržiavať zdravie Trnavčanov aj vďaka takýmto skvelým podujatiam, na ktorých participujú zástupcovia pacientov, župy, mesta, zdravotníckych škôl, zdravotných poisťovní, výrobcov zdravej výživy a obyvateľov.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%