Svetový deň obezity: Obezita postihne do roku 2030 viac ako polovicu Európanov!

04.03.2024
article_834

V pondelok 4. marca 2024 si pripomenieme Svetový deň obezity (World Obesity Day). Aj na Slovensku organizácie zaoberajúce sa obezitou, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, pacienti a ľudia žijúci s obezitou si pripomínajú tento významný deň.

Viac ako 60 % našej populácie žije s nadváhou alebo obezitou a mnohí si ani neuvedomujú, ako ohrozuje ich životy a zdravie. Obezita má veľa príčin - niekedy ich označujeme ako korene obezity (ROOTS) a je vstupnou bránou pre väčšinu ochorení, ako je cukrovka 2. stupňa, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina, choroby pohybového aparátu a ďalšie. Všetkým týmto diagnózam môžeme predchádzať! Ako? Vzdelávaním, informáciami, ale najmä vlastným prístupom, ako je zmena nášho životného štýlu, úprava stravovania, pohybu a zmena našich návykov. Tieto a ďalšie úlohy sú náplňou celosvetových a európskych projektov a aktivít Slovenskej koalície ľudí s obezitou a nadváhou (SKLON), ktorými chceme prispieť k zmene pohľadu celej našej spoločnosti na obezitu, jej prevenciu a liečbu.

Kampaň, ktorá je súčasťou Svetového dňa obezity, je iniciatívou Európskej koalície pre ľudí žijúcich s obezitou (ECPO) a prebieha v spolupráci so Slovenskou koalíciou ľudí s obezitou a nadváhou (SKLON). Cieľom je upozorniť na rastúcu epidémiu obezity v Európe a nutnosť lepšej prevencie a liečby. Kampaň sa nesie v duchu sloganu "Riešme spoločne obezitu v Európe". Je výzvou pre ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, ktorí sú povzbudzovaní, aby sa podieľali na vytváraní väčšieho povedomia a chápania obezity, ktorá podľa predpovedí postihne do roku 2030 viac ako polovicu európskej populácie. Nedávne odhady tiež naznačujú, že nadváha a obezita sú štvrtým najčastejším rizikovým faktorom neprenosných ochorení (NCD) v regióne, po vysokom krvnom tlaku, nevhodnom stravovaní a tabaku.

V rámci cesty za zdravím a prevencie obezity bude OZ SKLON organizovať:

  • V pondelok 4. marca 2024 bude uverejnený prvý zo série podcastov SKLON k obezite a s názvom Svetový deň obezity v Európe a možnosti prevencie obezity, a potom bude nasledovať každý týždeň ďalší podcast v rámci cyklu "Vedieť viac o obezite".
  • Celý mesiac marec bude na webstránke Sieť zdravia online projekt "Hovorme o obezite" s článkami, rozhovormi a informáciami o obezite - www.sietzdravia.sk.
  • V rámci Akadémie zdravia a prevencie obezity SKLON budeme aktívne edukovať deti, študentov a dospelých o prevencii obezity (formou prednášok a besied).
  • Bezplatná preventívna diagnostika ABI indexu bude v Zdravotnom stredisku Budovateľská v Bratislave 7. marca od 10 – 14 hod.
  • Pripravujeme dlhodobý projekt "Škola chôdze" spolu s Vychádzkami za zdravím a Výzvou k aktívnej chôdzi.
  • Pohyb je náš liek a rôzne druhy pohybu sú účinné v prevencii obezity.
  • V Centre zdravia a prevencie obezity v Zdravotnom stredisku na Budovateľskej č.6 v Bratislave bude možnosť zmerania zloženia tela a poradenstvo o životnom štýle zadarmo od 4.3.2024 – 14.3. 2024 na objednávku.
  • O všetkých podujatiach Európskej koalície pre ľudí žijúcich s obezitou (ECPO) a Európskej asociácie pre výskum obezity (EASO) budeme informovať na našej webstránke www.sklon.sk.

Početné podujatia k Svetovému dňu obezity v Európe sa budú konať aj na národnej a miestnej úrovni v iných krajinách. Budú vo veľkej miere propagované na sociálnych médiách @ObesityDayEU a #WODEurope na X (Twitter) a ďalších platformách.

Ďalšie podrobnosti o Svetovom dni obezity, o jej prevencii a liečbe nájdete sú k dispozícii na webovej stránke Svetového dňa obezity v Európe: www.woday.eu.

Na sociálnych sieťach sa používajú nasledujúce značky hash: #WODEurope, #WorldObesityDay a #AddressingObesityTogether.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%