OZ SKLON na 44. výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

31.10.2023
article_813

Na 44. výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva v Hornom Smokovci mali členovia SKLON aktívnu účasť.

Dr. Hana Vrabcová vo svoje prednáške na tému "Integrované krátke intervencie pre rizikové faktory neprenosných ochorení" informovala prítomných o najnovších Smerniciach a Odporúčaniach WHO, zameraných na edukáciu zdravotníckych pracovníkov v krátkych intervenciách, ktoré znižujú rizikové faktory neprenosných ochorení. V tomto prípade motto "Dobrá rada od zdravotníka môže zachrániť život“ je na mieste.

Počas oboch dní OZ SKLON v salóniku GOLD mala webinár Edukačná diagnostika a intervencie v pohybovej aktivite, výžive a zmene návykov.

Na pozvanie spoločnosti Amgeen Dr. Vrabcová sa zúčastnila "Misie Amgen" a predstavila prácu OZ SKLON na zlepšenie zdravia našich ľudí žijúcich s obezitou a spoluprácu s jej európskymi partnermi na spoločných cieľoch v prevencii a liečbe nadváhy a obezity.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%