Zníženie platieb za poistencov štátu môže znížiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti

06.10.2021
article_622

Návrh Ministerstva financií SR na zníženie platieb za poistencov štátu na rok 2021 je len ďalšou ranou pre pacienta. Každý rok sa pritom vedú diskusie o nedostatku financií v zdravotníctve. Namiesto navyšovania rozpočtu či efektívnych riešení pre lepšie hospodárenie s financiami v zdravotníctve sme sa dočkali návrhu, ktorý má pacientom ukrojiť ďalších 232 miliónov eur.

„Nedostatok peňazí v zdravotníctve môže mať za následok odkladanie zdravotnej starostlivosti a neuhradenie liečby pacientom, čo je nielen v rozpore so základnými právami pacienta, ale to môže mať aj fatálne dôsledky,“ uviedla prezidentka AOPP Mária Lévyová. Ďalším odkladaním operácií či plánovaných vyšetrení u špecialistov sa podľa M. Lévyovej zhorší celkový zdravotný stav populácie, zvýši sa invalidita aj úmrtnosť.

Odklad zdravotnej starostlivosti bol značný už v dôsledku situácie zapríčinenej šírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Podľa kvantitatívneho prieskumu Asociácie na ochranu práv pacientov, ktorý realizovala v spolupráci s prieskumnou agentúrou AKO v mesiacoch jún a júl 2021 na vzorke 2595 respondentov, skoro tretina pacientov vynechala, prerušila alebo ukončila svoju naplánovanú liečbu v uplynulom roku a pol na základe vlastného rozhodnutia. Vo viac ako tretine prípadov tak podľa opýtaných urobil samotný lekár či nemocnica.

Potvrdzujú to aj dáta zdravotných poisťovní, podľa ktorých len za posledný kvartál roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019 bolo vykonaných o 43 000 operačných výkonov menej. Rovnako došlo k poklesu diagnostických vyšetrení, a to o viac ako pol milióna. Už pri nástupe tretej vlny pritom lekári netajili, že dobehnúť odloženú zdravotnú starostlivosť z obdobia prvej a druhej vlny koronavírusu nie je reálne.

„Situácia je z pohľadu nás pacientov naozaj vážna,“ upozorňuje prezidentka AOPP. „Vyzývame preto ministra financií, aby zvážil všetky dôsledky tohto návrhu a priznal plnú úhradu zdravotnej starostlivosti za poistencov štátu tak, ako je zadefinovaná v rozpočte pre tento rok,“ dodáva.

Asociácia na ochranu práv pacientov rovnako žiada ministerstvo o úhradu COVID testov pre pacientov, ktorí potrebujú lekárske vyšetrenie, zo štátnych zdrojov. Odôvodňuje to tým, že aj zdravotné poisťovne v čase pandémie finančne utrpeli a dnes ešte nevieme, aké náklady si vyžiada ďalšia vlna koronavírusu. „Liečba mnohých pacientov neznesie viac odklad, a to by malo byť našim spoločným primárnym cieľom. Aby každý pacient, ktorý mesiace čaká, neraz v bolestiach, dostal potrebnú zdravotnú starostlivosť,“ apeluje M. Lévyová. Návrh ministerstva financií považuje AOPP skôr za opačný krok, ktorý pacientov od ich nároku na adekvátnu zdravotnú starostlivosť ešte viac vzdiali. Pacient na prvom mieste by už nemal byť viac len prázdnou frázou.


Foto: pexels.com


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%