Zavádzanie poplatkov u lekárov bez znalosti problematiky a bez dostatočnej analýzy je hazardom

11.10.2023
article_806

Minulý týždeň uverejnilo Ministerstvo financií materiál Ozdravenie verejných financií. V rámci materiálu je uvedené opatrenie „Spoplatnenie návštev lekárov špecialistov a všeobecných". Nám, ktorí stojíme na strane práv a potrieb pacientov na Slovensku, je preto nesmierne ľúto, že práve inštitúcia, ktorá by nemala vytvárať návrhy bez adekvátnej znalosti problematiky, tak urobila, a to znovu. 

Autori vychádzajú z faktu, že pacienti navštívia lekára v priemere 11x za rok. Túto nadmernú návštevnosť automaticky priradili k tomu, že pacienti zneužívajú systém, a preto je potrebné zaviesť niečo, čo ich v častej návštevnosti lekára zabrzdí. Nedali si ani tú námahu, aby si túto hypotézu overili. 

My vám prinášame iný pohľad. Opakovane hovoríme, že pacienti vo väčšine prípadov nedisponujú lekárskymi vedomosťami, a preto oprávnene ani nevedia posúdiť, či majú navštíviť lekára. Ak by tieto vedomosti mali, potom by lekára nepotrebovali. A vôbec ako spoločnosť by sme lekárov nepotrebovali. Kontrola u lekára je častejšie vyžiadaná samotným lekárom a výrazne menej často svojvoľným chcením zo strany pacientov. Ak pacientovi lekár povie, aby sa prišiel ukázať o mesiac, pacient tak urobí a takéto odporúčanie väčšina pacientov nebude spochybňovať, keďže väčšina pacientov naozaj vníma lekára ako autoritu. Preto navrhované doplatky najmä u špecialistov zrejme nebudú mať za následok menej časté návštevy, ale vyššiu záťaž na financie u pacienta. 

Znovu opakujeme, že zavedenie poplatkov síce chce znížiť návštevnosť u lekára, avšak všetky dostupné štúdie hovoria o tom, že zavedenie poplatkov má za následok zhoršenie zdravotného stavu. Na potvrdenie uvádzame, že štúdia z Írska z roku 2013 (Sinnot SJa kol, 2013) ukázala, že v oblasti, ktorá obsahovala poplatky, stúplo nedostatočné užívanie liečby (pokles adherencie) o 11 %. Štúdia z Fínska z roku 2021 (Rattoa kol, 2021) poukázala na to, že zvýšenie doplatkov za lieky na liečbu cukrovky znížilo spotrebu potrebných liekov napriek existencii mechanizmu stropu doplatkov za lieky. Systematický prehľad literatúry z USA z roku 2023 (Fusco Na kol, 2023) poukázal na to, že zvýšenie spoluúčasti pacientov viedlo k zvýšeniu využívania lôžkovej starostlivosti (teda častejšie hospitalizácie) a k zníženiu využívania ambulantnej starostlivosti. Na Novom Zélande (NorrisP a kol, 2023) vytvorili štúdiu, ktorá mala porovnať skupinu pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc so zvýšenými poplatkami a skupinu pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc bez zvýšených poplatkov. Mala sledovať, čo sa stane, ak sa pre pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc zvýšia poplatky. Výsledkom bolo, že zvýšené poplatky znamenali častejšie a dlhšie hospitalizácie pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc.

Už dnes má naše zdravotníctvo na mále. Výsledky v oblasti zdravia obyvateľstva nezodpovedajú tomu, koľko financií do sektoru ide. Preto je hazardovaním zavádzanie poplatkov bez znalosti problematiky a bez dostatočnej analýzy. Je ľahké hovoriť o poplatkoch, keď ste zdraví a bohatí. Žiaľ, pacienti zdraví nie sú a väčšina z nich nie je ani bohatá.

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA, 1. viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Naše stanovisko sme adresovali aj médiám - Stanovisko AOPP_zavedenie poplatkov za navstevu lekara_13.10.2023.


Zdroj: Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov SR k návrhu poplatkov z dielne Ministerstva financií SRAká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%