Vo výstavbe dvoch nových nemocníc v Bratislave vidíme hneď niekoľko výhod

30.05.2024
article_857

Rozhodnutie vlády zo dňa 29. 5. 2024 o výstavbe Národnej univerzitnej nemocnice v lokalite Ružinov a Národného ústavu detských chorôb na Rázsochách prináša množstvo výhod, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a výskum v Slovenskej republike. My v AOPP v tom vidíme 5 hlavných výhod.

1. Zlepšenie zdravotnej starostlivosti

Nové nemocnice budú vybavené najmodernejšími diagnostickými a liečebnými technológiami, čo prispeje k vyššej kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Nové zdravotnícke zariadenia zvýšia kapacitu lôžok a umožnia rýchlejšie a efektívnejšie riešenie zdravotných problémov pacientov.

Vytvorenie špecializovaných oddelení umožní lepšiu a cielenejšiu starostlivosť pre rôzne druhy ochorení, vrátane detských chorôb v prípade Národného ústavu detských chorôb.

2. Podpora vzdelávania a výskumu

Národná univerzitná nemocnica bude slúžiť aj ako výukové centrum pre budúcich zdravotníkov, čím sa zlepší úroveň medicínskeho vzdelávania na Slovensku.

Moderné zariadenia umožnia realizáciu špičkového výskumu a vývoja nových liečebných postupov a technológií, čo prispeje k pokroku v medicíne.

3. Ekonomické prínosy

Výstavba a prevádzka nových nemocníc vytvorí nové pracovné miesta a prispeje k ekonomickému rozvoju regiónu.

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti vedie k zdravšej populácii, čo má pozitívny dopad na produktivitu a ekonomiku krajiny.

4. Regionálny rozvoj

Dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti zlepší kvalitu života obyvateľov Bratislavy a okolitých regiónov.

Výstavba nových zdravotníckych zariadení môže podnietiť ďalšie investície do infraštruktúry a služieb v regióne.

5. Špecifické výhody pre pediatrickú starostlivosť:

Národný ústav detských chorôb bude zameraný na špecifické potreby detských pacientov, čo umožní lepšiu a efektívnejšiu liečbu detských chorôb.

Moderná nemocnica ponúkne prostredie prispôsobené potrebám rodín s deťmi vrátane podporných služieb pre rodičov a súrodencov.

Celkovo toto rozhodnutie predstavuje významný krok smerom k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku, podpore vzdelávania a výskumu v oblasti medicíny, a zároveň prináša významné ekonomické a sociálne benefity pre obyvateľov. A pre pacientov je toto všetko dôležité. Zároveň však treba otvorene povedať, že nemocnice v Ružinove a na Rászochách majú byť dokončené v roku 2031, preto je potrebné venovať sa už dnes intenzívne zabezpečovaniu ľudských zdrojov pre tieto nové nemocnice.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%