​Vo vedení Asociácie na ochranu práv pacientov SR prichádza k zmene

11.11.2016

Po takmer dvoch rokoch sa z pozície prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) rozhodla na vlastnú žiadosť odísť Katarína Kafková. K tomuto rozhodnutiu ju priviedla jej nová pozícia, ktorú bude zastávať, ako aj nezlúčiteľnosť pracovného zaradenia s výkonom funkcie prezidentky AOPP.

“Chcela by som všetkým poďakovať všetkým spolupracovníkom v AOPP. Snažila som sa splniť všetky ciele, ktoré som pri nástupe do funkcie prezidentky AOPP prisľúbila. Spoločne sme pozdvihli AOPP na vyššiu úroveň. Hlavne sme však poukázali na práva pacientov, ktorá stále nie sú v našom zdravotníctve samozrejmosťou. Verím, že môj nástupca bude pokračovať v tejto nastolenej ceste, aby pacienti mali k dispozícii inštitúciu, na ktorú sa môžu v prípade porušenia ich práv obrátiť,” informuje Katarína Kafková.

Členovia Predsedníctva AOPP na svojom zasadnutí požiadali odstupujúcu prezidentku Katarínu Kafkovú, aby do konania nových volieb pomohla s plnením úloh vyplývajúcich z pozície štatutárneho zástupcu AOPP, ako aj vystupovanie na významných a dohodnutých podujatiach, ktoré sa uskutočnia v tomto období. Nové voľby a valné zhromaždenie AOPP sa uskutoční dňa 28.11.2016.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%