V Číži otvorili špecializovanú nemocnicu na liečbu cievnych mozgových príhod a pacientov po traumách

27.09.2021
article_621

Dobrých správ pre pacientov a naše zdravotníctvo je potrebných veľa, aj v tomto ťažkom období. Jednou z nich je otvorenie Špecializovanej nemocnice FBLR v Číži so zameraním na liečbu cievnych mozgových príhod, pacientov po iných traumách a ochoreniach, ktorí potrebujú dlhodobú rehabilitačnú a kúpeľnú starostlivosť. Tá dá mnohým z nás šancu postaviť sa na nohy, dokázať si zabezpečiť sebaobslužné činnosti, ktoré nás prinavrátia do bežného a každodenného života, odbremenia našich blízkych od veľkej psychickej, fyzickej a finančnej záťaže. Rovnako dôjde aj k zníženiu nákladov na sociálne zabezpečenie.

Áno, doba sa láme, začne pribúdať obdobných zdravotníckych zariadení. Veríme tomu, že sa dostaneme na úroveň vyspelých európskych systémov, v ktorých nie je prinavracanie zdravia a sebestačnosti nákladom, ale investíciou do budúcnosti, ktorá je považovaná za meradlo spoločenskej kultúry a vyspelosti. Nestrácame nádej, že špecializované nemocnice obdobného typu budú zazmluvnené všetkými zdravotnými poisťovňami.

Pre Asociáciou na ochranu práv pacientov bolo poctou byť pri otvorení a krste Špecializovanej nemocnice Sv. Michala FBLR v Číži. Ďakujeme pánovi riaditeľovi Mgr. Michal Fajinovi, MBA, MPH, LL.M za pozvanie na slávnostné otvorenie. 

Viac informácií sa nájdete na https://www.rimava.sk/spravy-z-regionu/zdravie-a-volny-cas/ciz-specializovana-nemocnica-fblr-otvorenie/ alebo v reportáži RTVS Špecializovaná nemocnica bude liečiť ľudí po cievnych mozgových príhodách – Správy RTVS.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

19%
66%
11%
1%
3%