Už len 22 dní ostáva poistencom na zmenu zdravotnej poisťovne

08.09.2016
article_88

Slobodná voľba zdravotnej poisťovne je jedným zo základných práv pacientov, občanov, poistencov. Každý z nás môže zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu raz ročne. V tomto roku ostáva na jej zmenu posledných 22 dní.

Všetci občania, ktorí chcú zmeniť svoju zdravotnú poisťovňu, tak môžu urobiť len do 30. septembra 2016. Po uskutočnení tejto zmeny sa stanú poistencami novej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2017. Všetcí tí, ktorí tento termín nestihnú a prihlásia sa do novej zdravotnej poisťovne po 30. septembri 2016, sa stanú jej poistencami až od 1. januára 2018. „Poistenci, ktorí chcú zmeniť svoju poisťovňu, by nemali čakať na posledný deň ale vybaviť si všetky papiere čím skôr tak, aby dodržali finálny termín,“ upozorňuje Katarína Kafková prezidentka AOPP.

Pri zmene zdravotnej poisťovne je hlavne potrebné podať prihlášku. Tá musí byť vyplnená správne, vo všetkých kolónkach a musí byť aj vlastnoručne podpísaná, prípadne podpísaná zákonným zástupcom poistenca. Poistenec, ktorý vyplní prihlášku nesprávne, nebude môcť zmeniť zdravotnú poisťovňu. „Prihlášku je možné podať len do jednej zdravotnej poisťovne, preto si treba tento akt dôkladne premyslieť a zvážiť,“ vysvetľuje K. Kafková. Ak ste náhodou podali prihlášku do viacerých zdravotných poisťovní, v poradí druhá a ďalšie zdravotné poisťovne vás budú kontaktovať. Pokiaľ prejavíte záujem zmeniť zdravotnú poisťovňu a vyberiete si tú správnu, budete musieť opäť písomne, stiahnuť ďalšie prihlášky späť. Na tomto späťvzatí prihlášky nemusíte uvádzať žiadny dôvod, prečo ste sa tak rozhodli a zdravotná poisťovňa musí vaše rozhodnutie rešpektovať. „Aj samotné späťvzatie prihlášky je však potrebné urobiť do 30. septembra 2016,“ dodáva K. Kafková.

Prihlášky na zmenu zdravotnej poisťovne, sú dostupné na každej pobočke zdravotnej poisťovne, ako aj na internete. Väčšina z poisťovní počíta s nárastom návštev poistencov a preto ich pobočky budú mať v tomto období predĺžené otváracie hodiny. Ak sa poistenec nemôže dostaviť na pobočku, alebo nemá internet a tlačiareň, môže do zdravotnej poisťovne aj zatelefonovať. „Poistenci sa nemusia obávať. Zamestnanci zdravotných poisťovní im so správnym vyplnením prihlášky pomôžu,“ vysvetľuje K. Kafková.

            Po zmene zdravotnej poisťovne, používajú poistenci až do konca roka preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne. Oba doterajšie preukazy sú povinní zdravotnej poisťovni vrátiť najneskôr do 8. januára 2017. Poistenec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je okrem vrátenia preukazov povinný aj oznámiť zmenu svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní. Zmenu treba tiež oznámiť poskytovateľovi, s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmení zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne oznámiť novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2017.


Zvýšili sa vám v poslednom období náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť?

0%
0%
50%
0%
0%
50%