Stretli sme sa s Verejným ochrancom práv

13.10.2023
article_808

V pondelok 9. októbra 2023 prijal našu prezidentku Máriu Lévyovú a viceprezidentku Elenu Marušákovú vo svojej kancelárii Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. Cieľom pracovného stretnutia bolo predstaviť Verejnému ochrancovi práv našu asociáciu, jej činnosť a priority, ktoré sme si stanovili v rámci ochrany práv pacientov a hľadať spoločné prieniky v rámci možnej budúcej spolupráce. 

Stretnutie bolo prínosné pre obe strany, zdieľali sme svoje skúsenosti v oblasti napĺňania práva na ochranu zdravia na Slovensku, a to najmä témy dostupnosti zdravotnej starostlivosti, schvaľovania osobitných úhrad liekov zdravotnými poisťovňami, stavu pacientskych práv a podobne. 

V rámci diskusie prišlo aj na možnosti spolupráce AOPP a Kancelárie verejného ochrancu práv pri ochrane práv pacientov. "Ďakujeme Verejnému ochrancovi práv za pracovné stretnutie, ktoré bolo obojstranne prínosné v rámci informovanosti o činnosti AOPP a kancelárie Verejného ochrancu práv v oblasti napĺňania práva na ochranu zdravia na Slovensku. Veríme, že vzájomná informovanosť a spolupráca povedie k zlepšeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku pre nás pacientov," povedala prezidentka AOPP.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%