Slnečný dom v Humennom je tu pre pacientov už 10 rokov

26.10.2021
article_630

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová prijala pozvanie skvelých sestier a odborníčok z Humenného na slávnostné podujatie pri príležitosti 10. výročia vzniku Slnečného domu a 16. výročia vzniku prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa rozhodli zakladateľky odovzdať ocenenie "Cena vďačnej sestry". Ocenenie sa rozhodli odovzdať za prejavenú podporu a dôveru deviatim ľuďom, ktorí im boli nápomocní na ich neľahkej, no úspešnej ceste.

Prezidentka AOPP uviedla: “Bolo pre mňa veľkou cťou byť jednou z ocenených pri príležitosti krásnych osláv významného jubilea Slnečného domu v Humennom, kde slnko svieti stále vďaka úžasným kolegyniam sestrám, fyzioterapeutom, opatrovateľom, sociálnym pracovníkom, celému tímu zamestnancov. Plameň, ktorý v srdciach sestier zapálila Florance Neichtingele, nezhasne, lebo posolstvo novodobého ošetrovateľstva v ňom udržiavajú skvelé sestry pod vedením Zuzky Fabiánovej a celého tímu sestier, ktoré si budem pamätať navždy ako inovátorky v novodobých dejinách Slovenského ošetrovateľstva v krásnych uniformách Florance Neichtingele.“ Veľké poďakovanie patrí pani Zuzane Fabiánovej za to, že je hlavným koordinátorom štandardov pre dlhodobú starostlivosť, autorkou mnohých časti Stratégie dlhodobej starostlivosti, nositeľkou vzácnych publikácií a ocenení za inovácie v rámci manažmentu kvality, kde zvíťazili nad mnohými priemyselnými spoločnosťami, a dalo by sa menovať donekonečna. Tam, kde sa snúbi odbornosť, láska k práci a poslaniu, tam to svetlo nádeje pre nás všetkých nikdy nezhasne.

V mene pacientov z celého srdca ďakujeme zakladateľkám prvého Ošetrovateľského domu a Slnečného domu v Humennom za osvietenosť, múdrosť, dobro, obetavosť a lásku, ktorú dávajú nám najzraniteľnejším pacientom. Zároveň prajeme mnoho ďalších desaťročných úspechov, spoločenského a finančného docenenia, zdravia, síl a radosti pri napĺňaní jedného z najkrajších poslaní ošetrovateľstva, ktoré je spojené s človečenstvom.


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

29%
54%
6%
5%
5%