Slávnostne otvorili novú špecializovanú nemocnicu v Bratislave

08.09.2021
article_615

Prezidentka AOPP sa zúčastnila na slávnostnom otvorení novej špecializovanej nemocnice SANOM v Bratislave, ktorá bude od septembra 2021 poskytovať liečebnú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurologickými ochoreniami vyžadujúcimi intenzívnu včasnú a komplexnú rehabilitáciu s hospitalizáciou v dĺžke 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu po skončení akútnej zdravotnej starostlivosti.
Nemocnica SANOM sa špecializuje na liečebnú starostlivosť a komplexnú rehabilitáciu týchto neurologických ochorení:
  • stav po cievnej mozgovej príhode (CMP)
  • sclerosis multiplex / roztrúsená skleróza
  • stav po kranio-cerebrálnej traume
  • ochorenie chrbtice s neurologickým deficitom (aj po operácii)
  • polyneuropathia
  • polyradikuloneuritída
  • stav po polytraume s neurologickým deficitom

Ďalšou skupinou budú pacienti po operáciách pohybového aparátu, najmä po ortopedických operačných zákrokoch.

Veríme, že mnohí pacienti s potrebou rehabilitácie a dlhodobej starostlivosti dostanú druhú šancu, postavia sa na nohy. Vrátia sa ku každodenným aktivitám, k svojim rodinám, záľubám a budú žiť plnohodnotný život.

Týchto zariadení máme na Slovensku málo a preto veríme, že budú podporované štátom a dostatočne financované tak, aby boli dostupné pre všetkých pacientov.

Viac na: https://www.sanom.sk/sk/nase-poslanie/


Foto: Facebook Nemocnica SANOM


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

29%
54%
6%
5%
5%