Problémy slovenského zdravotníctva je potrebné začať riešiť čím skôr

14.03.2022
article_663

Jednota dôchodcov na Slovensku zvolala v pondelok 14. marca tlačovú konferenciu, aby apelovala na vládu. Je potrebné začať riešiť problémy, ktoré sa neustále odkladajú. Zástupcovia prizvaných organizácií sa dohodli na spoločnom vyhlásení.

"Zástupcovia organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Konfederácie odborových zväzov, Asociácie slovenských kúpeľov, Združenia miest a obcí Slovenska a Združenia kresťanských seniorov spoločne prejavujeme solidaritu a spolupatričnosť všetkým obyvateľom zasiahnutým vojnou na Ukrajine. Ide o tragédiu, ktorá v civilizovanom svete nemá obdobu. Spoločne vyzývame na okamžité zastavenie vojny. Naše organizácie sa okrem vyjadrenia podpory aktívne zúčastňujú na pomoci všetkým, ktorí prichádzajú z Ukrajiny.

Zároveň žiadame vládu SR, aby sústredila svoju pozornosť na zdražovanie, ktorému čelíme a ktoré nás čaká aj v najbližších mesiacoch.
Zástupcovia zúčastnených organizácii predložili svoje oprávnene požiadavky, ktoré majú pomôcť zmierniť dopady zdražovania na bežného občana a rodiny na Slovensku. Títo sú čoraz viac konfrontovaní chudobou. Ich prijatie je nevyhnutné na spoločné zvládnutie situácie. Obyvatelia Slovenska potrebujú pokoj, rozvahu, dôveru a stabilitu. Situácia, v ktorej sa musíme dožadovať svojich oprávnených požiadaviek vytvára v spoločnosti pnutie a nestabilitu. Vláda nemôže ignorovať naše požiadavky a vyhovárať sa na štátny rozpočet. Politici a štátny rozpočet majú pôsobiť tak, aby vedeli fungovať rozpočty slovenských domácností. Dvojité videnie sveta, kde sú občania Slovenska konfrontovaní s dvojciferným zdražovaním na jednej strane a nedostatočnou podporou, nezvyšovaním príjmov a ignoranciou rozdeľuje našu spoločnosť. Ľudia sú vystrašení a potrebujú svoje istoty.
Apelujeme preto spoločne na vládu, aby prehodnotila svoje priority a dala na prvé miesto záujmy svojich obyvateľov.

Počúvajte nás, spájajte a robte pre nás."

Pacienti sa pýtajú, dokedy si bude vláda zatvárať oči pred problémami slovenského zdravotníctva

Prezidentka AOPP Mária Lévyová upozornila na tlačovej konferencii na to, že tisíce utečencov cez územie Slovenska iba prechádzajú, no desaťtisíce tu zostávajú a budú potrebovať nielen neodkladnú, ale aj odkladnú zdravotnú starostlivosť. Dôjde tak k zvýšeniu tlaku na poskytovateľov ambulantnej aj nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ktorí už dnes spolu so zdravotnými poisťovňami opakovane upozorňujú na nedostatok finančných zdrojov pri náraste cien a miezd. Na Slovensku v r. 2022 štát odvádza za svojich poistencov, medzi ktorých patrí hlavne 1 403 mil. dôchodcov, historické minimum 31 eur mesačne. Čím dôjde k poklesu odvodov na zdravotnom poistení takmer o 300 mil. eur v porovnaní s minulými rokmi. Napriek tomu však štát plánuje šetriť na zdravotnej starostlivosti, a to vo výške 249 mil. eur.

Dlhodobo upozorňujeme na to, že náklady na liečbu seniora nad 65 rokov sú v priemere, už aj vyššie, 90 eur mesačne. Od minulého roka sme upozorňovali na to, že pandémia znížila dostupnosť nekovidovej – bielej zdravotnej starostlivosti. Počet hospitalizácií v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019 klesol o 20 %. V porovnaní s rokom 2019 bolo v roku 2021 odoperovaných o takmer 22 % menej pacientov. Aj počas pandémie sa na prvých priečkach v úmrtnosti držali ochorenia srdcovocievne a onkologické, až tretí bol kovid.

V Čechách mal štát tento rok odvádzať 79 eur mesačne za poistenca štátu a pri znížení odvodov ich vládou na 71 eur mesačne sa hneď ozvali hlasy, že hrozí zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, moderných liekov. Čo hrozí pri slovenských odvodoch našim dôchodcom, keď nemocnice, ambulancie, kúpele nepodpíšu zmluvy so zdravotnými poisťovňami a budú poskytovať iba akútnu zdravotnú starostlivosť? Koľko dôchodcov žijúcich na hranici biedy si bude môcť dovoliť zaplatiť lekára, pobyt v nemocnici, v kúpeľoch?

Dokedy bude pretrvávať mlčanie a nezáujem zo strany vlády riešiť podfinancované zdravotníctvo a požiadavky tých najzraniteľnejších skupín pacientov, dôchodcov a zdravotníkov, ktorých prácu nestačí iba slovne oceniť, ale treba ju aj zaplatiť? Všetci sa obávame vojny a jej následkov, no máme obavy, že vojna na Ukrajine prinesie sekundárne obete vo forme omnoho vyššieho počtu odvrátiteľných úmrtí ľudí na Slovensku, ktorým sa dalo zamedziť.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%