Pri riešení situácie musí byť prvoradý pacient

19.02.2016

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) zintenzívnila komunikáciu so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR. Dôvodom je aktuálna situácia v nemocniciach a medializované informácie týkajúce sa výpovedí sestier, ako aj ich nahrádzanie nekvalifikovaným personálom a ohrozenia zdravotnej starostlivosti.

Na základe spoločného stretnutia, sa predstavitelia AOPP aj ministerstva zhodli, že prvoradý musí byť pri riešení situácie pacient. „Je veľmi dôležité, aby aktuálna situácia mala na pacientov čo najmenší dopad,“ vysvetľuje Katarína Kafková, prezidentka AOPP. Dôležitou témou stretnutia bolo aj nahrádzanie sestier nekvalifikovanými zdravotníckymi pracovníkmi. Ministerstvo zdravotníctva túto informáciu vyvrátilo a ubezpečilo nás, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dodržiavajú pri príjmaní nových zamestnancov podmienku plnej kvalifikácie pracovníka na danú pozíciu.

AOPP, vzhľadom na medializované prípady problémov pacientov s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ako aj prípad prevážania detských pacientov z Košíc do Martina, sa rozhodla preveriť tieto skutočnosti priamo v jednotlivých nemocniciach. Na základe informácií, ktoré sa nám podarilo získať, viaceré medializované prípady, vrátane prevozu novorodenca z Košíc do Martina, sa nepotvrdili. „Pacienti sa cítia zneistení. Ich zdravie a životy sú nesmierne citlivé témy. Preto by sa z nich nemali robiť rukojemníci a nemali by sa zneužívať na riešenie problémov,“ upozorňuje K. Kafková.

Chceli by sme preto apelovať na všetky zúčastnené strany, aby skutočne dbali na všetkých pacientov a aby ich zbytočne nezneisťovali neoverenými vyhláseniami. AOPP je pripravená aj naďalej prijímať a preverovať oznámenia pacientov o neposkytnutí adekvátnej zdravotnej starostlivosti v konkrétnej nemocnici v súvislosti s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek. „Budeme naďalej sledovať vývoj vo všetkých nemocniciach a aktívne komunikovať s ministerstvom zdravotníctva, ako aj s riaditeľmi dotknutých nemocníc o zabezpečení potrebnej zdravotnej starostlivosti slovenským pacientom“ dodala K. Kafková 


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%