Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenania 33 osobnostiam

16.01.2024
article_825

Prezidentka AOPP Mária Lévyová sa 14. januára 2024 zúčastnila ako hosť na udeľovaní štátnych vyznamenaní pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili aj bývalí prezidenti SR, Predseda NR SR a mnohé významné osobnosti z politického a verejného života, ktoré sa významnou mierou zasadili a zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky počas viac ako tridsiatich rokov od jej vzniku, aj desaťročia predtým.

"Pozvanie pani prezidentky SR pri príležitosti významného jubilea Slovenskej republiky si veľmi ceníme, pretože je uznaním práce AOPP, pacientskej strešnej organizácie, ako aj pacientskych organizácií na Slovensku, ktoré združujeme. Pacientske organizácie sa svojou prácou, vzájomnou podporou významne zasadzujú o zlepšenie postavenia pacientov v slovenskom zdravotníctve," tlmočila poďakovanie aj v mene pacientskych organizácií prezidentka AOPP pani prezidentke SR osobne počas slávnostnej recepcie.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila v nedeľu 33 osobností spoločenského, kultúrneho, ako aj športového života, z toho sedem in memoriam. Štátne vyznamenania udelila prezidentka 14 ženám a 19 mužom v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Medzi významnými ocenenými osobnosťami bola aj RNDr. Mária Dušinská, CsC., výskumníčka a slovenská vedkyňa s doktorátmi z genetiky a z genetickej toxikológie, mutagenézy a karcinogenézy. Od roku 1997 vyučovala na Katedre genetiky, Katedre antropológie a Katedre molekulárnej biológie Univerzity Komenského. Zameriava sa na špecializácie, ako je diagnostika a oprava DNA, vplyv životného prostredia na zdravie, molekulárna, bunková a genetická toxikológia, biomonitoring a biomarkery. RNDr. Mária Dušinská, CSc. a RNDr. Roman Dušinský, CSc. založili v máji 1993 Asociáciu Marfanovho syndrómu. K tomuto kroku ich viedla nedostatočná informovanosť o Marfanovom syndróme u lekárov a tiež u postihnutých. Obaja s manželom sú profesionálni genetici, avšak aktuálne poznatky o ochorení získali až z vedeckých publikácií, ktoré im poslali významní odborníci vo svete.

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy bol udelený aj Jakubovi Krakovi, paralympionikovi, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu. Oceneným 33 osobnostiam úprimne blahoželáme.

Na slávnostnej recepcii sa strela prezidentka AOPP s mnohými významnými osobnosťami nášho politického a verejného života, s ktorými diskutovala o postavení pacientov v našom zdravotníctve, o našich prioritách a potrebách.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%