Prezidentka a viceprezidenti AOPP zavítali medzi reumatikov

19.10.2023
article_810

V Piešťanoch sa konalo od 13. 10. do 15. 10. 2023 trojdňové odborno-vzdelávacie a relaxačné podujatie pri príležitosti Celosvetového dňa boja proti reumatizmu. K odbornej časti prispeli svojimi prednáškami prezidentka a viceprezidenti AOPP na aktuálne témy, ktoré sa dotýkajú bezpečnosti a liečby pacientov, dôležitosti hodnotiacich vstupov pacientov pri ich liečbe a zavádzaní inovatívnych postupov.

Ďakujeme predsedníčke Jane Dobšovičovej Černákovej a predsedníctvu Ligy proti reumatizmu (LPRe) za pozvanie a za skvele zorganizované podujatie, ktoré prispelo k pozdvihnutiu vedomosti pacientov s reumatickými ochoreniami, a taktiež ich motivovalo k zmenám v životospráve, k pohybovým aktivitám, nadviazaniu nových kontaktov a posilneniu vzájomnej podpory a spolupatričnosti. To prispieva k lepšiemu vyrovnaniu a zvládaniu reumatických ochorení, ktoré sú často spojené s bolesťou, fyzickým a psychickým diskomfortom.

Ďakujeme LPRe za edukačné aktivity, ktoré vedú pacientov s reumatickými ochoreniami k zapojeniu do liečby, zodpovednosti a vedeniu plnohodnotného života.

Viac o aktivitách LPRe nájdete na jej stránkach https://www.mojareuma.sk/webinar-sdr-2023/ alebo https://www.facebook.com/profile.php?id=100010973717527.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%