Prezidentka AOPP Mária Lévyová na stretnutí so Svätým Otcom Františkom

17.09.2021
article_618

Prezidentka AOPP Mária Lévyová je vďačná za to, že sa mohla zúčastniť, ako zástupca pacientskych organizácii stretnutia so Svätým Otcom Františkom v prezidentskej záhrade v Bratislave na základe pozvania pani Prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Berieme to ako pozitívne vnímanie a uznanie práce Asociácie na ochranu práv pacientov, našich členských pacientskych organizácii a podporu pacientov, ktorí vo svojej bolesti, utrpení potrebujú okrem vzájomnej pomoci aj podporu tých, ktorí majú rozhodovacie právomoci a kompetencie a mali by nám byť nápomocní. Kiežby sa posolstvo Svätého Otca zapísali nie len do našej pamäte, ale aj do ich pamäte a sŕdc.

Príhovor Svätého Otca po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

„Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších. Nech nikto nie je stigmatizovaný alebo diskriminovaný. Kresťanský pohľad nevidí v tých najkrehkejších bremeno alebo problém, ale bratov a sestry, ktorých máme sprevádzať a opatrovať.“

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sk2021-prihovor-svateho-otca-po-stretnuti-s-prezidentkou-sr-zuzanou-caputovou

Homília pápeža Františka, ktorú predniesol na svätej omši v Šaštíne

Aj my, so zrakom upretým na Bolestnú Pannu Máriu, sa otvárame viere, ktorá sa stáva súcitnou a vedie nás zdieľať svoj život s tými, ktorí sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na pleciach ťažké kríže. Bratia a sestry, viera, ktorá nie je abstraktná, ale pobáda nás vcítiť sa a byť solidárnymi s núdznymi. Táto viera, podľa Božieho štýlu, pokorne a bez rozruchu odstraňuje bolesť sveta a zavlažuje spásou brázdy dejín.

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sk2021-homilia-papeza-frantiska-ktoru-predniesol-na-svatej-omsi-v-sastine


Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
21%
4%
3%
60%