Poznáme mená lekárov a sestier, ktorí získajú ocenenia od pacientov! O cene verejnosti rozhodne hlasovanie

16.10.2023
article_809

Problémy v zdravotníctve sa rokmi nabaľujú a čoraz viac je cítiť frustráciu nielen medzi pacientmi, ale aj medzi zdravotníkmi. O to viac je potrebné oceniť prácu tých, ktorí nestrácajú zanietenie pre svoje povolanie a pacient je pre nich viac ako len zložka v kartotéke. Už o mesiac udelíme ocenenia v kategóriách Môj lekár a Moja sestra 20 takýmto zdravotníkom. O špeciálnej cene rozhodne verejnosť hlasovaním v ankete na stránke asociácie.

Koniec novembra bude pre pacientov výnimočný. Už po siedmykrát sa v dňoch 24. a 25. novembra uskutoční celoslovenská pacientska konferencia jediná svojho druhu. Jej súčasťou bude aj slávnostný galavečer, na ktorom si priamo z rúk prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov a nového ministra zdravotníctva prevezmú ocenenia 10 lekári a 10 sestier. Toho roku udelíme v mene pacientov aj ocenenie in memoriam či mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos v starostlivosti o pacientov.

Chýbať nebude ani špeciálna cena, o ktorej rozhodne verejnosť hlasovaním v ankete do 15. novembra 2023. Hlasujúci môžu udeliť jeden hlas v kategórii Môj lekár a jeden hlas v kategórii Moja sestra. Hlasovať je možné do 15. novembra 2023 na stránke www.aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra.

Neúmerne dlhé čakacie doby, plné kapacity, neúmerný tlak, čiastkové a náhle zmeny, žiadna vízia do budúcna, to je len časť problémov, ktoré vnášajú neistotu a frustráciu do slovenských ambulancií a nemocníc. Výsledkom sú nielen nespokojní a frustrovaní pacienti, ale aj lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci. Ocenenia AOPP Môj lekár a Moja sestra sú preto o to silnejším odkazom pacientov a poďakovaním za prácu zdravotníkov v čoraz náročnejších podmienkach. „Vieme a veríme, že lekárov a sestier, zdravotníkov, ktorí by si zaslúžili naše poďakovanie a poctu, sú na Slovensku stovky. Je mi cťou, že už o mesiac budem môcť poďakovať osobne tým z nich, ktorých v tomto roku nominovali samotní pacienti aj široká verejnosť,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Ocenení sú výsledkom výberu zo všetkých doručených nominácií porotou, ktorá je menovaná predsedníctvom AOPP. Jej predsedníčkou bola PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, spoluzakladateľka prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku a členmi boli Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex, Katarína Lovasová, erudovaná žurnalistka v oblasti zdravotníctva, PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc., odborný asistent Katedry klinickej farmakológie LF SZU a Veronika Ivančíková, členka predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR. 

Konferencia sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%