Potrebujeme krízový plán, ak k dohode s lekármi nedôjde

22.11.2022
article_716

Je najvyšší čas, aby vláda aj lekári pristúpili ku kompromisom a dospeli k dohode, ktorá upokojí súčasnú situáciu v zdravotníctve a zachová dostupnosť všetkých foriem zdravotnej starostlivosti od ambulantnej až po ústavnú.

Vláda SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zdravotníctva SR majú posledné dni na dohodu s Lekárskym odborovým združením. O pár dní môže dôjsť k odchodu mnohých lekárov zo systému, pričom ide najmä o kľúčové pozície v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocniciach.

Asociácia na ochranu práv pacientov preto vyzýva ministerstvo zdravotníctva, aby v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a vyššími územnými celkami predložili krízový plán pre prípad, že k dohode s lekármi nedôjde. Pacienti potrebujú vedieť, na koho sa obrátiť v prípade, ak aj ich lekár v nemocnici podal výpoveď, kto im v rámci spádovej oblasti poskytne potrebnú zdravotnú starostlivosť.

Žiadame, aby tak ministerstvo zdravotníctva, ako aj jednotlivé zdravotné poisťovne a vyššie územné celky bezodkladne zriadili linky krízovej pomoci pre pacientov a uverejnili konkrétne telefónne čísla, na ktorých dostanú pacienti všetky potrebné informácie pri nedostupnosti potrebnej zdravotnej starostlivosti. Rovnako, aby zverejnili a priebežne aktualizovali mapy dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre verejnosť. Žiadame, aby ministerstvo zdravotníctva spolu s Národným kontaktným miestom pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pripravili aj také riešenia, ktoré umožnia slovenským pacientom využívať zdravotnú starostlivosť v okolitých štátoch bez toho, aby si museli platiť rozdiel medzi cenou výkonu v SR a v tejto krajine.


Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov k rokovaniam o požiadavkách Lekárskeho odborového združenia, 22. november 2022


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%