Pacienti zaslali otvorený list vedeniu VšZP s prosbou o prehodnotenie postoja k nezazmluvneniu Nemocnice Bory

02.06.2023
article_765

Asociácia na ochranu práv pacientov s podporou ďalších 24 pacientskych organizácií adresovala v piatok 2. júna 2023 vedeniu Všeobecnej zdravotnej poisťovni otvorený list k nezazmluvneniu časti odborností v bratislavskej Nemocnici Bory. Prinášame vám celé jeho znenie.

Vážený pán generálny riaditeľ Ing. Strapko,

s napätím sme sledovali, či sa napokon podarí nájsť Nemocnici Bory spoločnú reč s najväčšou štátnou zdravotnou poisťovňou. O to väčšie bolo naše sklamanie, keď sme sa dozvedeli, že Všeobecná zdravotná poisťovňa nezazmluvnila časť odborností v spomínanej Nemocnici Bory. 

Veríme, že rovnako intenzívne ako my pacienti vnímate aktuálnu, kritickú situáciu v našom zdravotníctve. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa z roka na rok zhoršuje, a aj napriek tomu, že sa snažíme byť trpezliví, situácia sa pre nás pacientov stáva neúnosná. Počet podnetov v našej bezplatnej právnej pacientskej poradni sa v posledných rokoch zdvojnásobil, pribúda podnetov od pacientov, ktorí sa nevedia dostať k liekom, vyšetreniam a operačným zákrokom. Aj z dát zdravotných poisťovní, ktoré poskytli našej asociácii a porovnávajú počet výkonov v rokoch 2019 až 2022, je zrejmé, že ani rok po pandémii koronavírusu a zrušení všetkých preventívnych opatrení sa nepodarilo dohnať všetku odloženú zdravotnú starostlivosť a čakacie doby sa neúmerne predlžujú.

Momentálne má Nemocnica Bory 36 ambulancií a 6 diagnostických pracovísk v 33 odbornostiach. Zároveň spustila lôžkovú starostlivosť v 15 odbornostiach, pracovisko jednodňovej starostlivosti v 7 špecializáciách a stacionár pre 3 odbornosti. Zatiaľ čo obidve súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union promptne zazmluvnili tieto činnosti pre svojich poistencov v plnom rozsahu, štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa má zazmluvnenú iba prvú skupinu ambulantnej starostlivosti a diagnostiky. Doteraz nezazmluvnila ani jedno lôžkové oddelenie, žiadnu zo špecializácií jednodňovej zdravotnej starostlivosti a ani jeden stacionár. V mene všetkých pacientov, ktorí sú poistencami Vašej poisťovne a čakajú na výkony poskytované aj v novej nemocnici Bory, Vás týmto listom prosíme o prehodnotenie tohto postoja Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Podľa informácií, ktoré máme, ošetrila nová nemocnica od začiatku jej prevádzky vyše 8-tisíc pacientov, z toho približne polovicu poistencov VšZP. Práve poistencom štátnej zdravotnej poisťovne poskytla až 589 vyšetrení v nezazmluvnených odbornostiach bezplatne. Pri akútnych onkologických diagnózach, kedy nemocnica žiadala v mene dotyčného pacienta Vašu poisťovňu o výnimku, dostala vo väčšine prípadov zápornú odpoveď.

Dostal sa k nám aj prípad jednej Vašej poistenkyne, paliatívnej onkopacientky, ktorej ošetrujúca lekárka odišla pracovať práve do Nemocnice Bory. Ako pacientka v poslednom štádiu ochorenia trpí neznesiteľnými bolesťami, ktoré potrebuje tíšiť liekmi zo skupiny opiátov, a práve pre neuzatvorenie zmluvy s Vašou zdravotnou poisťovňou sa momentálne nemôže dostať k potrebným liekom, keďže jej ich nemá kto predpísať. Je asi ľudsky pochopiteľné, že v tak pokročilom štádiu ochorenia, ktoré ju pripútalo na lôžko, už nemá energiu ani možnosti hľadať si nového lekára. Jediné, čo potrebuje, je uľaviť od neznesiteľných bolestí, čo jej však bolo znemožnené. Táto Vaša poistenkyňa určite nie je jediná, ktorá sa ocitla v takejto nezávideniahodnej situácii.

Nemocnica Bory navyše plánuje už v septembri spustiť do prevádzky aj urgentný príjem. Nové pracovisko bude potrebovať byť zaradené do pevnej siete urgentných príjmov druhého typu a podľa našich informácií bude rovnako požadovať zazmluvnenie od všetkých troch poisťovní. 

Vážený pán generálny riaditeľ, sme si istí, že Vám záleží na Vašich poistencoch, a veríme, že pri ďalšom rozhodovaní a rokovaniach s Nemocnicou Bory vezmete na zreteľ aj potreby nás pacientov a fakt, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa čoraz viac zhoršuje. Pacient má právo výberu poskytovateľa a nám pacientom je naozaj jedno, či nás ošetria v štátnej alebo v neštátnej nemocnici, pokiaľ nám pomôžu vyriešiť alebo zastabilizovať náš zdravotný problém, zachrániť život či aspoň zlepšiť prežívanie s vážnym a nevyliečiteľným ochorením. Najmä v týchto ťažkých časoch, keď sa boríme s nedostatkom lekárov, dlhými čakacími lehotami, je každá otvorená ambulancia či nemocnica veľkou nádejou pre nás pacientov. 

Vážený pán generálny riaditeľ, rada Vám prídem osobne, aj so zástupcami ďalších pacientskych organizácií, načrtnúť aktuálnu, veľmi ťažkú situáciu z pohľadu pacienta. V prípade záujmu o osobné stretnutie sa rada prispôsobím Vami navrhnutému termínu.

 

S úctou

 

Mária Lévyová

Prezidentka

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

 

Požiadavku Asociácie na ochranu práv pacientov na zazmluvnenie Nemocnice Bory Všeobecnou zdravotnou poisťovňou podporilo aj ďalších 24 pacientskych organizácií:

Úsmev s čiarkou o.z.

Nie Rakovine o.z.

OZ Šanca pre pečeň

Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek - EBMT. SK o.z.

Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR o.z

Ferimedical o.z.

OZ Viktorky

Crohn Klub o.z.

OZ Únie zdravšie srdce

OZ Dom svetla Slovensko

Lymfoma a Leukémia Slovensko (OZ LyL) o.z.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR o.z.

InkoFórum, o.z.

Slovenský zväz sclerosis multiplex o.z.

Liga proti reumatizmu Slovensko o.z.

Slovenský pacient o.z.

Liga zdravia Sklovensko o.z.

Diabetik Info o.z.

OZ SKLON

Slovenská myelomová spoločnosť

Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.

OZ Zväz diabetikov Slovenska ZO Diatyrnavia Trnava

Asociácia diabetikov Slovenska o.z.

Združenia pacientov Slovenska postihnutých epilepsiou – ZOSPE AURA


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%