Pacienti už po šiestykrát ocenili prácu lekárov a sestier. Cenu verejnosti si odniesli košické zdravotníčky

26.11.2022
article_721

Bratislava, 26. november 2022 - Šiesty ročník celoslovenskej pacientskej konferencie už tradične vyvrcholil slávnostným oceňovaním zdravotníkov. Ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“ si z rúk prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Márie Lévyovej prevzalo 10 lekárov a 10 sestier. Špeciálnu cenu verejnosti získala Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH a sestra Vlasta Kostovská. Ocenením In Memoriam si pacienti uctili pamiatku sestry Janky Mačugovej, ktorá pomáhala ťažko a nevyliečiteľne chorým pacientom v novovzniknutom Hepatobiliárnom centre v Michalovciach. 

Ocenenia „Môj lekár“ a „Moja sestra“ sú v týchto dňoch silným odkazom pacientov a zároveň poďakovaním za náročnú prácu zdravotníkov v čoraz náročnejších podmienkach. „Cenu každého jedného zdravotníka si v týchto ťažkých časoch uvedomujeme viac ako inokedy. Chápeme lekárov aj sestry, ktorí sa rozhodli odísť z upadávajúceho systému, o to viac si však vážime tých, ktorí to ešte nevzdali a robia pre nás maximum,“ ďakuje v mene pacientov prezidentka AOPP.

Na základe nominácií pacientov a širokej verejnosti rozhodla 5-členná porota menovaná predsedníctvom AOPP o udelení ocenenia 10 lekárom a 10 sestrám za ich obetavú prácu a prínos pre pacientov. Predsedom poroty bol PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH, MSc., odborný asistent Katedry klinickej farmakológie LF SZU. Členmi poroty boli Veronika Ivančíková, členka predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex, PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, spoluzakladateľka prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku a Katarína Lovasová, šéfredaktorka Zdravotníckych novín.

O svojom lekárovi a sestre mohla aj v tomto roku rozhodnúť široká verejnosť, a to hlasovaním v ankete na stránke asociácie. Spomedzi ocenených lekárov získala najviac hlasov Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH a v kategórii sestier Vlasta Kostovská, obe z Univerzitnej nemocnice L. Paustera v Košiciach. Profesorka Macejová je prezidentkou Slovenskej reumatologickej spoločnosti, pôsobí v nemocnici ako internistka – reumatologička a tiež učí na lekárskej fakulte. „Vďaka jej odbornosti a vzdelávaniu kolegov o nových vedeckých poznatkoch napreduje liečba pacientov s reumatickými ochoreniami aj u nás na Slovensku. Svojich pacientov podporuje v zdravom životnom štýle, aktívnom pohybe a pri prekonávaní úskalí, ktoré im ochorenie prináša,“ opisujú profesorku Macejovú pacienti z Ligy proti reumatizmu na Slovensku, ktorí ju na ocenenie Môj lekár nominovali. Pani Kostovská pracuje ako sestra pri lôžku na Neurologickej klinike a tiež ako sestra v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. „Jej záujem nekončí odchodom pacienta z nemocnice. Práve naopak, pacienti v nej majú oporu a dostáva sa im adekvátnej starostlivosti počas hospitalizácie aj po prepustení do domáceho prostredia. Pri starostlivosti o pacientov s dekubitmi a chronickými ranami veľmi empaticky a profesionálne pristupuje ku každému pacientovi a jeho rodine,“ uviedli o sestre v nominácii na ocenenie pacienti zo Slovenskej spoločnosti pre ošetrovanie otvorených rán.

Ocenenia odovzdali oceneným prezidentka AOPP PhDr. Mária Lévyová, zástupcovia generálneho partnera MUDr. Jozef Pribula PhD., MBA, hlavného partnera MUDr. Marian Faktor a poslankyňa Mgr. Jana Žitňanská.

Ocenení v kategórii "Môj lekár"

 • Prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH (cena verejnosti)
 • Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
 • MUDr. Milan Luknár, PhD.
 • Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.
 • Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
 • MUDr. Irena Dobišová IBCLC
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
 • MUDr. Irena Klímová
 • MUDr. Dušan Podmanický, PhD.
 • MUDr. Vlastimil Serdahely, MPH

Ocenení v kategórii „Moja sestra“

 • Soňa Fischerová 
 • Mária Vadovičová 
 • PhDr. Vlasta Baňasová, PhD. 
 • Vlasta Kostovská (cena verejnosti)
 • PhDr. Zuzana Bukovcová
 • Bc. Beáta Csöbönyeiová
 • Mgr. Katarína Mitschová
 • Mgr. Mária Tomová
 • PhDr. Júlia Pitoňáková
 • PhDr. Anna Lipovská, PhD.


Konferencia sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR, MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a pod odbornou záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.


Ďakujeme za podporu!Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%