Pacienti sa dokážu domôcť svojich práv, tvrdí zo skúseností AOPP

12.02.2024
article_832

Počet pacientskych podnetov v rámci bezplatného právneho poradenstva, ktoré poskytuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) od roku 2019, v posledných rokoch stúpa. Najčastejšie sa na poradňu obracajú pacienti s problémami súvisiacimi s dlhými čakacími termínmi na vyšetrenie či zákroky v nemocniciach, ale aj ohľadne poplatkov u lekárov.

Od roku 2019, kedy AOPP spustila bezplatné právne poradenstvo, vybavila už 1 291 podnetov od pacientov a ich blízkych. Príchodom pandémie sa počet ľudí hľadajúcich pomoc zdvojnásobil a tento nápor ani po odznení pandémie nepoľavil. „V minulom roku sa najviac pacientov zaujímalo o problémy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vybavili sme celkovo 169 podnetov, ktoré okrem iného súviseli aj s domáhaním sa práv pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, s čakacími termínmi na vyšetrenia a zákroky aj kvôli nároku na kúpeľnú liečbu,“ uviedla JUDr. Radmila Strejčková z pacientskej poradne AOPP. Ako dodala, na problémy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti sa rokmi dopytuje najviac pacientov, pričom ich počet sa z čias pred pandémiou covidu takmer strojnásobil.

Asociácia na ochranu práv pacientov roky vyzýva pacientov k tomu, aby sa aktívne zaujímali o svoje práva vyplývajúce z charty a zo zákonov, ako aj o možnosti, ako sa ich domôcť a nerezignovali pri prvých prekážkach. „Obrátil sa na nás pacient so stupňujúcimi sa akútnymi bolesťami bedrového kĺbu, pre ktoré už nezniesol ďalej čakať na operáciu na Slovensku. Z médií sa dopočul o možnosti vykonania zákroku v zahraničí, za ktorý si bol ochotný aj doplatiť,“ povedala Mária Lévyová, prezidentka AOPP. Podľa jej slov v zákone existuje možnosť absolvovať ošetrenie v zahraničí, ktoré ale musí vopred schváliť zdravotná poisťovňa. „Od primára si pacient vyžiadal potvrdenie o tom, že nemajú na oddelení kapacity, ktoré chcel doručiť do svojej zdravotnej poisťovne so žiadosťou o možnosť absolvovať zákrok v zahraničí. K tomu sa však napokon nedostal, keďže nemocnica, zjavne reagujúca na využitie jeho práva na operáciu v zahraničí, mu dala termín operácie o 3 týždne,“ dodala M. Lévyová a vyzvala pacientov, aby sa nebáli dožadovať sa potrebnej liečby na Slovensku.

Ďalšou veľkou témou minulého roka boli poplatky v zdravotníctve. „V poplatkoch v zdravotníctve je neporiadok, niet sa čo čudovať, že sa v nich pacient nevie zorientovať. Neraz sme navyše svedkami toho, že pacient si radšej zaplatí, akoby sa nemal dostať k lekárovi,“ uviedla M. Lévyová. Pacientov téma poplatkov trápila najmä v minulom roku. Kým v roku 2022 sa na poplatky v rámci AOPP poradne pýtalo 12 ľudí, v minulom roku to bol viac ako dvojnásobok – 30 ľudí. V porovnaní s predcovidovým rokom 2019 ide o päťnásobný nárast. „Ak si nie je pacient istý oprávnenosťou niektorého poplatku, odporúčame preveriť si ho v prípade ambulancií na odbore zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja, kde daný lekár poskytuje zdravotnú starostlivosť. Ak sa poplatok týka ústavného zariadenia, napríklad nemocnice, hospicu či kúpeľného zariadenia, treba sa obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR,“ radí JUDr. Strejčková.

Podobne ako poplatky, aj sociálne otázky trápili pacientov vo väčšej miere práve v minulom roku. Jeden z podnetov prišiel aj od pacienta, ktorý poukazoval na nečinnosť Sociálnej poisťovne v procese rozhodovania o jeho nároku na invalidný dôchodok, ktorá mala na základe rozhodnutia Krajského súdu opätovne posúdiť jeho zdravotný stav. „Pacientovi sme odporučili, aby sa písomne, a to doporučeným listom, obrátil na ústredie Sociálnej poisťovne s otázkou, v akom štádiu riešenia sa nové konanie nachádza a čo je dôvodom nečinnosti Sociálnej poisťovne vo veci nároku na invalidný dôchodok,“ opisuje JUDr. Strejčková.

V rámci poradne AOPP dostal pacient aj odporúčanie, aby písomne poisťovni oznámil, že na opätovnom posúdení svojho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu sa chce osobne zúčastniť a prikladá tiež lekárske správy, ktoré jeho tvrdenie potvrdzujú. „Pacienta si prizvali na osobný pohovor a priznali mu invaliditu od dátumu podania jeho žiadosti o invalidný dôchodok,“ dodala JUDr. Strejčková na základe e-mailu, ktorý jej tento pacient poslal s poďakovaním po doriešení jeho problému.

Bezplatná pacientska poradňa Asociácie na ochranu práv pacientov je tu pre všetkých, ktorí sa potrebujú poradiť v otázkach dodržiavania práv pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a liečby, etických otázkach, sociálnej oblasti, poplatkoch a ďalších. Bližšie informácie, ako aj kontakty na poradňu sú dostupné na stránke asociácie https://aopp.sk/pacientska-poradna.


Tlačová správa Asociácie na ochranu práv pacientov, 12. február 2024


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%