Okrúhly stôl na Britskej ambasáde

20.09.2021
article_616

9. septembra organizoval veľvyslanec Jej Veličenstva kráľovnej Spojeného kráľovstva na Slovensku, pán Nigel Baker, okrúhly stôl o inovatívnej zdravotnej starostlivosti. Stretli sa tam slovenskí, českí a britskí experti z verejného aj súkromného sektora a akademickej obce. Diskutovali o tom, ako zmenila pandémia COVID-19 zdravotnú starostlivosť a do akej miery pandémia zvýšila alebo znížila využívanie inovácií. Možnosť zúčastniť sa okrúhleho stola dostala aj AOPP, aby sa mohli k jednotlivým témam vyjadriť v mene slovenských pacientov. 

Pani štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Jana Ježíková, predstavila viacero pripravovaných zmien, ktorých cieľom je zlepšiť dostupnosť inovácií pre slovenských pacientov. Britskí experti predstavili viacero špecifických prístupov používaných pri inováciách. Okrem iného hovorili, akým spôsobom sú od 1. januára predbežne posudzované inovácie, čo pomáha zdravotnému fondu (NHS) lepšie sa orientovať v tom čo pre pacientov potrebujú. 

V rámci programu boli diskutované aj možnosti využitia telemedicíny. Pán veľvyslanec a jeho pracovníci prejavili veľké pochopenie pre potreby pacientov a uznanie pre aktivity AOPP. Na záver získali zástupcovia AOPP spoločnú fotografiu s pánom veľvyslancom v nádhernej záhrade britskej ambasády.

Elena Marušáková, viceprezidentka

Dominik Tomek, viceprezident


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

19%
66%
11%
1%
3%