Nedostatok špecialistov aj nedostupnosť liekov! Aj tieto problémy trápia pacientov s reumatickými ochoreniami

16.05.2023
article_757

Prezidentka a viceprezidentka AOPP prišli 12. mája podporiť pacientov s reumatickými ochoreniami na motivačno-vzdelávací kurz Ligy proti reumatizmu (LPRe). Vo svojich prezentáciách aj v rámci diskusie hovorili o aktuálnej činnosti a aktivitách AOPP, o reálnom dianí v slovenskom zdravotníctve.

V rámci oficiálnej aj neoficiálnej časti diskutovali zástupkyne našej asociácie s účastníkmi aj o ich osobných problémoch, ktoré ich trápia. Išlo najmä o dostupnosť špecialistov reumatológov, ale aj z iných odborov. Tí sú veľmi potrební v rámci komplexnej liečby reumatických ochorení, no v jednotlivých regiónoch je ich žalostne málo. Niektorí pacienti už pocítili aj zníženú dostupnosť liekov kvôli ich výpadkom v lekárni, prípadne nárastu doplatkov za lieky a zdravotnícke pomôcky. Obavy a neistota pretrvávajú aj v rámci schvaľovania liekov na výnimky.

Odborné témy vzdelávacieho kurzu boli venované diagnostike a liečbe pacientov s reumatologickými ochoreniami a pohybovým aktivitám. Časť vzdelávania bola zameraná na právne povinnosti, riadiace a projektové aktivity, ktoré by si mali osvojiť aj zástupcovia jednotlivých okresných pobočiek. „Bez plnenia týchto povinností, informovanosti a podpory je veľmi ťažké zabezpečiť rozvoj a napredovanie na miestnych a okresných úrovniach organizácií, ale aj na celoslovenskej,“ zdôraznila predsedníčka LPRe PhDr. Janka Dobšovičová Černáková. Pani predsedníčke patrí veľká vďaka za viac ako dvadsaťročné vedenie LPRe, napredovanie a rozvoj organizácie, spájanie síl v rámci vzájomnej podpory a vzdelávania pacientov s reumatickými ochoreniami. Poďakovanie patrí aj pani podpredsedníčke Mgr. Katke Barančíkovej, tajomníčke Ing. Peťke Balážovej, výboru a taktiež vedeniam miestnych klubov a pobočiek, účastníkom kurzu.

Viac informácií o činnosti LPRe nájdete na ich stránke www.mojareuma.sk.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%