M. Lévyová: V mene pacientov ďakujem za 20 rokov práce a podpory

18.04.2021
article_590

Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia,

prezidentkou Asociácie na ochranu práv pacientov som od decembra 2016. Veľmi si cením dôveru našich členov a predsedníctva AOPP a snažím sa ju nesklamať. Usilujem sa presadzovať a obhajovať základné práva pacientov vyplývajúce z Charty práv pacientov, ktorej schválenie bolo impulzom pre založenie AOPP, strešnej organizácie, ktorá v súčasnosti združuje 48 pacientskych organizácií s rôznymi diagnózami.

Naše hlavné a spoločné ciele boli a sú zamerané na presadzovanie zmien v zákonoch v prospech pacientov, poskytovanie právneho poradenstva v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti, mapovanie potrieb pacientov a ich vzdelávanie. Za účelom vytvárania partnerstiev spolupracujeme s orgánmi štátnej správy a samosprávy, vzdelávacími inštitúciami, platformami a organizáciami pôsobiacimi v rezorte zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Sme členmi medzinárodných pacientskych organizácii – EPF, IAPO, Rady vlády pre neziskové organizácie, komory MNO.

Rada by som veľmi pekne poďakovala za obetavú a nezištnú prácu viceprezidentom a predsedníctvu AOPP, našim spolupracovníkom za podporu a našim členským organizáciám za spoluprácu. Úprimne ďakujem aj naším partnerom a podporovateľom, pretože bez ich odbornej a finančnej podpory by sme nezvládali napĺňať naše úlohy a ciele, podávať pomocnú ruku pacientom.

Verím, že svojou dlhoročnou prácou sme presvedčili Ministerstvo zdravotníctva SR, aj štát o prínose našej činnosti a potrebe podpory nie len slovnej, ale aj finančnej tak, aby sme mohli viac profesionalizovať svoju činnosť, byť ešte viac nápomocní najkrehkejšiemu, no najpodstatnejšiemu článku v reťazci poskytovania zdravotnej starostlivosti – pacientom.

V mene pacientov vyslovujem úprimné ďakujem!


Mária Lévyová

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
7%
30%
4%