Informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre chronicky choré osoby

27.01.2021
article_570

1. PREČO OČKUJEME?

Očkovanie ľudí je najefektívnejším spôsobom zastavenia šírenia pandémie spôsobenej ochorením covid-19. Mnoho smrteľných ochorení už bolo v minulosti očkovaním úplne potlačených.

Vďaka spoločnému úsiliu veľkého množstva výskumných tímov z celého sveta sa v krátkej dobe, bez preskočenia akéhokoľvek štádia výskumu i testovania, podarilo vyvinúť vakcínu proti ochoreniu covid-19. Teraz je nutné čo najrýchlejšie zaočkovať čo najvyšší počet obyvateľov Slovenskej republiky s cieľom znížiť počet závažných prípadov priebehu ochorenia covid-19, rovnako ako aj znížiť záťaž na zdravotnícky systém.

Očkovaním sa ochorenia covid-19 pravdepodobne nezbavíme. Naopak, predpokladá sa, že vďaka očkovaniu toto ochorenie sa asi stane bežným respiračným ochorením. Slovensko sa bude môcť vrátiť do štandardného stavu bez prebiehajúcej pandémie a postupne začať pracovať na náprave škôd spôsobených pandémiou.

V tom nám môže pomôcť práve kolektívna imunizácia spoločnosti prostredníctvom dostatočného preočkovania obyvateľstva. Aby sme to dosiahli, je nevyhnutné preočkovať   pravdepodobne najmenej 65 - 70 % populácie. Z toho dôvodu Vás žiadame, ak ste na to zdravotne spôsobilý/á, aby ste podstúpili očkovanie čo najskôr. Každý, kto sa zaočkuje, chráni najmä seba, ale pomáha chrániť aj tých, ktorí tak nemôžu urobiť kvôli zdravotnému stavu, nízkemu veku alebo iným objektívnym dôvodom.


2. KTO A KEDY BUDE OČKOVANÝ?

Z dôvodu postupného naskladňovania dávok vakcín bude očkovanie prebiehať postupne na základe prioritizácie, teda určenia prioritných (rizikových) skupín ľudí a stanovenia jednotlivých fáz očkovania Národnou stratégiou očkovania proti ochoreniu covid-19 a Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Bližšie informácie o jednotlivých fázach očkovania sú uvedené v prílohe Vyhlášky o očkovaní proti ochoreniu covid-19 na stránke:

https://aopp.sk/storage/app/media/Covid-19/ZZ_2021_96_20210308.pdf

Ako sa dozviem, či som vhodný/á kandidát/ka na očkovanie? Potrebujem odporučenie od lekára?

V prípade pochybností konzultujte vhodnosť očkovania so svojím ošetrujúcim lekárom. Odporúčanie, resp. tzv. výmenný lístok nepotrebujete.

Budú do očkovania zahrnutí aj moji blízki? Čo je potrebné urobiť vzhľadom k tomu, aby boli očkovaní všetci v mojom okolí?

Očkovanie je dobrovoľné a záleží na každom človeku, či sa nechá zaočkovať. Vzhľadom k zatiaľ obmedzenému množstvu dávok vakcín boli určené prioritné (rizikové) skupiny, ktoré budú očkované prednostne. Očkovanie bude prebiehať v niekoľkých fázach, ktoré tiež stanovuje Národná stratégia očkovania.

Kedy budú môcť byť zaočkované deti?

Bezpečnosť a účinnosť vakcín nebola doposiaľ stanovená pre deti.


3. VAKCÍNY

Všetky liečivé prípravky vrátane vakcín musia prejsť zložitým a kontrolovaným vývojom tak, aby sa zabezpečila ich bezpečnosť a účinnosť. Vývoj vakcíny je zakončený jej registráciou, po ktorej je možné uviesť prípravok na trh. Všetky registrované vakcíny proti ochoreniu covid-19 prešli, resp. prejdú, všetkými fázami a sú, resp. budú, dostatočne bezpečné a účinné. Sledovanie bezpečnosti a účinnosti prebieha aj po uvedení vakcíny na trh prostredníctvom tzv. farmakovigilancie na úrovni Slovenska aj na úrovni Európskej únie.

Aký je rozdiel medzi jednotlivými vakcínami?

V súčasnosti sú vo vývoji 4 rôzne typy vakcín.

Prvým typom sú vakcíny na báze nukleovej kysliny mRNA. Do tejto kategórie spadajú vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna a CureVac. Tento typ vakcíny obsahuje nosič informácie s pokynom pre ľudské bunky, aby začali vytvárať časť proteínu, ktorý je jedinečný pre koronavírus spôsobujúci ochorenie covid-19. Imunitný systém proti tejto pre telo cudzorodej látke následne vytvorí protilátky. Keďže sa vyrobí iba časť proteínu, nemôže očkovanej osobe uškodiť. Dôležité je, že aj táto malá časť je schopná vyvolať u očkovaného nielen tvorbu protilátok proti covid-19, ale vyvolať aj komplexnú imunitnú odpoveď, a tým očkovaného chrániť pred týmto ochorením. V prípade, že očkovaná osoba príde do kontaktu s koronavírusom spôsobujúcim ochorenie covid-19, jej imunitný systém rozpozná príslušný proteín na jeho obale a rýchlo a efektívne na neho zaútočí pomocou protilátok.

Druhým typom sú vakcíny využívajúce tzv. vektorovú technológiu, pri ktorej sa na vektor – adenovírus – pripojí genetická informácia z koronavírusu. Takéto sú vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson (Janssen). Táto kombinácia vyvolá v tele očkovanej osoby imunitnú odpoveď proti koronavírusu spôsobujúcemu ochorenie covid-19.

Tretím typom je vakcína na báze proteínov vyvíjaná spoločnosťou Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. Táto vakcína obsahuje fragmenty bielkoviny, ktorá je pre vírus jedinečná. Imunitný systém túto jedinečnú bielkovinu rozpozná a vytvorí prirodzenú obranu proti infekcii covid-19.

Štvrtým typomcelovirionové (atenuované) vakcíny obsahujúce buď živé neškodné a nechoroboplodné mikroorganizmy alebo usmrtené patogény, ktoré sa nemôžu po aplikácii vakcíny množiť v tele hostiteľa, a tým mu spôsobiť ochorenie.

Žiadna z vakcín nemôže spôsobiť ochorenie covid-19 u očkovanej osoby. 

Budem sa očkovať jedenkrát alebo viacerými dávkami? Pokiaľ viacerými dávkami, v akých časových odstupoch?

Aktuálne registrované vakcíny je nutné očkovať dvoma dávkami.

Termín očkovania druhou dávkou sa dozviete z centrálneho registračného systému. Je veľmi dôležité, aby ste podstúpil/a očkovanie druhou dávkou, inak Vás nemusí očkovacia dávka vôbec alebo dostatočne chrániť pred ochorením.

Spôsob očkovania ďalšími zatiaľ neregistrovanými vakcínami zatiaľ nie je známy.

Po akom dlhom čase po očkovaní začne byť vakcína účinná?

V prípade očkovania vakcínou Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech je ochrana dostatočná až po 7 dňoch od podania druhej dávky.

Pri vakcíne od spoločnosti Moderna je to po 14 dňoch od podania druhej dávky. Do tej doby je nutné sa správať podľa odporúčania hygienicko-epidemiologických postupov na ochranu vlastného zdravia aj zdravia ostatných ľudí.

Informácie o neregistrovaných vakcínach nie sú zatiaľ známe.

Budeme preberať informácie o očkovaných zo zahraničia, kde sa už očkuje?

Medzinárodná spolupráca ohľadom ochorenia covid-19 a očkovania proti nemu funguje a bude fungovať aj naďalej. V rámci farmakovigilancie sa u registrovaných vakcín na Slovensku aj v Európskej únii sleduje a vyhodnocuje ich bezpečnosť a účinnosť.

Ako dlho trvá ochrana pred ochorením covid-19?

Doba ochrany poskytovaná vakcínami zatiaľ nie je známa, pretože sú neustále hodnotené v prebiehajúcich klinických štúdiách. 


4. ZA AKÝCH PODMIENOK SA MÔŽEM NECHAŤ OČKOVAŤ?

Súhrn údajov o prípravku vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech vypracovaný Európskou liekovou agentúrou obsahuje kontraindikácie a ďalšie všeobecné odporučenia. Pokiaľ si nie ste istý/á, či sa nechať zaočkovať, obráťte sa na svojho ošetrujúceho alebo očkujúceho lekára.

V akom zdravotnom stave by som mal/a byť alebo mohol/la byť zaočkovaný/á?

U osôb trpiacich závažným akútnym horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou (prejavy ako horúčka, nádcha, kašeľ, bolesti hrdla) sa má podanie vakcíny odložiť. Prítomnosť miernej infekcie a/alebo horúčky nízkeho stupňa nie je dôvod na odloženie vakcinácie.  

Pokiaľ som ochorenie covid-19 už prekonal/a, kedy najskôr po skončení infekcie covid-19 sa môžem nechať zaočkovať?

Prekonané ochorenia covid-19 nie je kontraindikáciou očkovania. Je odporúčané vykonať očkovanie približne po 90 dňoch od ukončenia príznakového priebehu ochorenia covid-19.

Ak však máte pretrvávajúcu pozitivitu po prekonanom ochorení, zaočkovať by ste sa mali najskôr po 90 dňoch po posledných klinických príznakoch ochorenia.

Z dlhodobého hľadiska očkovanie prináša benefit a poskytuje dlhšiu ochranu proti ochoreniu covid-19 ako samotné prekonanie ochorenia.

Akékoľvek iné očkovanie je možné zahájiť najskôr po 14 dňoch po ukončení izolácie kvôli ochoreniu covid-19 v prípade príznakového priebehu a za 7 dní v prípade bezpríznakového priebehu.

Je nutné sa pred očkovaním nechať otestovať?

Očkovanie osoby s covid-19 nemôže viesť k poškodeniu jej zdravia. Pred očkovaním nie je nutné absolvovať test na covid-19, je to však vhodné. Chránite tým zdravotníckych pracovníkov, ktorí ešte nemusia byť zaočkovaní aj ostatných pacientov, ktorí tiež čakajú s Vami na očkovanie.

Očkovať sa môžu iba ľudia bez klinických prejavov ochorenia covid-19.

Kto mi povie, aké sú kontraindikácie očkovania?

Kontraindikácie by Vám mal povedať očkujúci lekár, prípadne Váš ošetrujúci lekár. Očkovanie sa nevykonáva u osôb mladších ako 16 rokov a u osôb alergických na niektorú z liečivých alebo pomocných látok vakcíny. Ďalej sa očkovanie odkladá u osôb s akútnym horúčkovitým ochorením alebo akútnou infekciou. Z dôvodu nedostatku údajov sa má podávanie vakcíny v tehotenstve zvážiť iba v prípade, pokiaľ možné prínosy prevážia akékoľvek potenciálne riziká pre matku a plod.


5. OBJEDNÁVANIE SA NA OČKOVANIE

Kedy a kam sa budem môcť ísť očkovať? Ako sa môžem prihlásiť na očkovanie?

Na očkovanie je potrebná registrácia, ktorú je možné vykonať dvoma spôsobmi:

  1. registrácia (vyplnenie formulára) na web-stránke MZ SR: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php alebo
  2. registrácia prostredníctvom infolinky MZ SR na čísle: 0800 174 174zo zahraničia +421 270 074 174. 

Ak spĺňate kritériá pre danú fázu očkovania (poradie rizikových skupín určených MZ), vyplníte potrebné údaje vo formulári a vyberiete si preferované miesto očkovania, nutnosťou je uvedenie telefónneho čísla (mobil).

SMS notifikáciou príde potvrdenie o registrácii a o pridelenom mieste, dátume a čase očkovania. Termín na podanie druhej dávky vakcíny bude pridelený automaticky, formulár už opätovne nevypĺňajte.

Rezort zdravotníctva odporúča na registráciu na očkovanie využívať prioritne registračný formulár uvedený vyššie (môžu vyplniť aj príbuzní za inú osobu). Telefonická registrácia je určená prioritne pre staršie osoby a osoby, ktoré nemajú inú možnosť prihlásenia sa.

Ak sa chcete zaregistrovať na očkovanie, no aktuálne nie je vo vami vybranom očkovacom centre voľný termín, nemusíte jeho dostupnosť priebežne kontrolovať na stránke MZ SR. Pomôcť vám môže stránka https://covid.neuromancer.sk/?fbclid=IwAR3VQR4rRnIUcU4wT1px6ZsHNBOOOgMlcveNDDQwW47jxSrNmc6rhtxbyg8. Po kliknutí na tlačidlo "Ďalej" v okne "Voľné miesta" si vyberiete mesto, v ktorom máte záujem absolvovať očkovanie a po zadaní svojej e-mailovej adresy budete o prípadných voľných miestach informovaní prostredníctvom e-mailovej notifikácie. Následne sa už len treba čo najskôr dostaviť na registračný formulár na stránke MZ SR a na daný termín očkovania sa prihlásiť.  

Pred očkovaním musí registrovaný žiadateľ vedieť preukázať dátumom narodenia a platným preukazom, prípadne iným dokladom na overenie, že do tejto skupiny patrí.

Očkovať sa v aktuálnej očkovacej fáze môžu aj tí, ktorí sa nestihli alebo nemohli zaočkovať v predchádzajúcich fázach.

Aká bude cena očkovania?

Očkovanie je bezplatné, pretože je plne hradené zo systému verejného zdravotného poistenia. 


6. NEŽIADUCE ÚČINKY

Pod pojmom nežiaduce účinky sa rozumie odozva na vakcínu, ktorá je nepriaznivá a nezamýšľaná.

Aké môžu byť nežiaduce účinky?

Najčastejšími nežiaducimi účinkami registrovaných vakcín boli u účastníkov klinických štúdií pozorované bolesť a opuch v mieste podania injekcie, únava, bolesť hlavy, svalov, kĺbov, zimnica a horúčka. Nežiaduce účinky boli spravidlamiernej alebo strednej intenzity a odzneli v priebehu pár dní. Sú spôsobené žiadanou reakciou imunitného systému na cudzorodý prvok v organizme.

Viac informácií o nežiaducich účinkoch vakcíny Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech nájdete v súhrne údajov o prípravku na stránke:

https://www.sukl.sk/buxus/docs/COMIRNATY_PIL_Pacienti.pdf

Bližšie informácie o nežiaducich účinkoch vakcíny Moderna nájdete na stránke:

https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/COVID-19_vakcina_Moderna_PIL_pacienti_update.pdf

Čo sa stane, keď budem mať z vakcíny nežiaduce účinky?

Nežiaduce účinky sa u vakcíny môžu objaviť ako u ktoréhokoľvek lieku. Bezpečnosť vakcíny bude naďalej sledovaná. V prípade, že sa u Vás objaví závažný alebo neočakávaný nežiaduci účinok, nahláste to Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Hlásenie je možné zaslať pomocou vytlačeného alebo elektronického formulára dostupného na stránkach ŠÚKL:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpenos-liekov/vakciny/vakciny-proti-covid-19/ako-hlasit-podozrenia-na-neziaduce-ucinky-v-suvislosti-s-ockovanim-1?page_id=5501


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky spustilo kampaň o očkovaní proti covid-19 pod názvom Slovensko proti Covidu. Užitočné informácie pred a po očkovaní môžete nájsť aj na webovej stránke kampane www.slovenskoproticovidu.sk.Foto: pixabay.com


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%