Do parlamentu putuje zákon o pacientskom ombudsmanovi a transparentnom financovaní pacientskych združení

19.04.2023
article_746

Koaliční a opoziční poslanci predložili do parlamentu návrh zákona, ktorým by sa vôbec po prvýkrát v histórii zriadil inštitút pacientskeho ombudsmana. Jeho úlohu by v zmysle návrhu zákona mala zastrešovať Asociácia na ochranu práv pacientov, ktorá je najväčšou strešnou pacientskou organizáciou na Slovensku. Súčasťou predkladaného návrhu je aj zriadenie neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií, ku ktorej sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení. 

Návrh zákona vychádza z programového vyhlásenia vlády a napĺňa jeho záväzok vytvoriť inštitút pacientskeho ombudsmana, posilniť postavenie pacientskych organizácií pri tvorbe legislatívy a zabezpečiť ich nezávislé financovanie. „Predloženie tohto návrhu zákona je významný krok vpred. Zároveň zhoda poslaneckých klubov nielen z radov koalície, ale aj opozičných strán je dôkazom toho, že funkcia pacientskeho ombudsmana a tiež podpora pacientskych organizácií je potrebná a má veľký význam pre fungovanie procesov v našom zdravotníctve,“ uviedla prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

Po opakovaných kolách diskusií AOPP nielen s pacientskymi organizáciami, ale aj poslancami a členmi Výboru NR SR pre zdravotníctvo návrh zákona napokon do parlamentu predložili poslanci Marek Krajší (OĽaNO), Zuzana Šebová (Sme rodina), Vladimír Baláž (Smer-SD) a Richard Raši (Hlas-SD). AOPP plánuje získať podporu aj ďalších politických strán. „Vážime si, že pri tejto téme išla politika bokom, zavážili roky aktivít a výsledky AOPP a návrh, ako efektívnejšiu alternatívu k vzniku novej inštitúcie, predkladajú koaliční a opoziční poslanci spoločne,“ dodáva M. Lévyová.

Asociácia na ochranu práv pacientov sa už viac ako 20 rokov zameriava na zlepšovanie pozície pacienta v zdravotníckom systéme, a to aktívnym zapájaním sa do tvorby legislatívy, ale aj prevádzkou pacientskej poradne, ktorá pomáha pacientom riešiť rôzne prípady porušovania legislatívy. „Sme najviac pripomienkujúcim subjektom z pacientskych organizácií. Len minulý rok sme predložili k 12 zákonom celkovo 148 pripomienok,“ vysvetlila viceprezidentka AOPP Elena Marušáková. AOPP je zároveň najväčšou pacientskou platformou združujúcou takmer 50 pacientskych organizácií a už dnes vykonáva funkciu pacientskeho ombudsmana na Slovensku. „Sme členmi desiatich komisií na pôde MZ SR pre prípravu štandardov a liečebných postupov, kategorizáciu liekov a zdravotníckych pomôcok, ústavnej zdravotnej starostlivosti, pre cenotvorbu, monitorovacej komisie pre dohľad nad plnením úloh Strategického rámca starostlivosti o zdravie, členmi riadiacich výborov pre úhradové mechanizmy a pre reguláciu cien. Jednou z kľúčových oblastí je aj právna poradňa, teda úloha, ktorú by sme zastrešovali aj ako pacientsky ombudsman, kde sa nám za posledné štyri roky dvojnásobne zvýšil počet podnetov,“ doplnila.

Posledné, pomerne turbulentné roky v slovenskom zdravotníctve ukázali, že zriadenie inštitútu pacientskeho ombudsmana je potrebné a nemôže fungovať len na báze dobrovoľnosti. „Sme zapojení prakticky do každej oblasti, ktorú rieši ministerstvo zdravotníctva. Nielen do tvorby legislatívy, ale aj do kategorizačných procesov, nastavovaní štandardov diagnostiky a liečby, cenotvorby, teda do oblastí, ktoré rozhodujú o smerovaní zdravotníctva, prístupe pacientov k liečbe,“ uviedla prezidentka AOPP.

Tieto aktivity doposiaľ vykrývala asociácia najmä z fundraisingu a projektov, ktoré realizovala. Vzhľadom na postavenie tretieho sektora tento spôsob financovania naďalej neumožňuje rozvoj a plánovanie aktivít zameraných na úpravu legislatívy či kategorizáciu v takom rozsahu, v akom by to bolo z pohľadu pacientov potrebné.

Súčasťou zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov je aj zriadenie neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií. „Pacienti tak získajú dostupné a transparentné financovanie svojich projektov. Uchádzať o tieto peniaze sa budú môcť všetky pacientske organizácie bez rozdielu,“ upresnila Mária Lévyová. Tretí sektor tak bude môcť prostredníctvom neinvestičného fondu finančne podporiť nielen štát, ale aj ďalšie organizácie, spoločnosti či dokonca jednotlivci, či už zo sektora zdravotníctva, ale aj z iných odvetví.

Správcom fondu bude podľa návrhu zákona Asociácia na ochranu práv pacientov. „O pridelení prostriedkov z fondu nebude rozhodovať AOPP, ale riadne volená správna rada tvorená 11 členmi z pacientskych organizácií, ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní, výrobcov liekov a lekárov,“ uviedla prezidentka AOPP. Ďalšie podrobnosti fungovania neinvestičného fondu budú v prípade schválenia zákona predmetom diskusií a následne riadne upravené v štatúte fondu.


Tlačová správa, 19. 4. 2023


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%