Čo priniesla epidémia COVID-19 do praxe poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti?

31.05.2022
article_683

Prezidentka AOPP sa dňa 27. 5. 2022 zúčastnila Celoslovenskej konferencie sestier a pôrodných asistentiek pracujúcich v manažmente, ktorú zorganizovala Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia bola zameraná na tému: “Čo priniesla epidémia COVID-19 do praxe poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti“. 

Na konferencii vystúpila prezidentka AOPP s témou odloženej zdravotnej starostlivosti a jej dopadmi na pacientov. Medzi pacientmi a sestrami je veľmi silné puto. Prezidentka AOPP vyjadrila nádej, že vďaka mnohým skvelým sestrám manažérkam má naše zdravotníctvo veľkú šancu nielen prežiť túto ťažkú postpandemickú dobu, ale aj napredovať.

Ďakujeme za opakované pozvanie na konferenciu a veríme, že vďaka sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré sú líderkami vo svojom odbore, sa aj nám pacientom bude dostávať lepšej a kvalitnejšej starostlivosti.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%