Chýbajúce peniaze na zdravotnú starostlivosť v roku 2017

28.03.2017
article_166

Podľa Asociácie na ochranu práv pacientov SR, treba zabezpečiť okamžité navýšenie platieb za poistencov štátu na úroveň 5 %, ako aj dostatku financií na zdravotnú starostlivosť pacientov. V opačnom prípade hrozí, že sa nedostatok financií prejaví na poklese kvality zdravotnej starostlivosti. 

Takto pred rokom iniciovala Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) memorandum, pod ktoré sa podpísali zástupcovia pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, zdravotných poisťovní, lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov. Jeho cieľom bolo upozorniť Národnú radu Slovenskej republiky, ako aj ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií na akútny nedostatok financií v zdravotníctve, ktorý ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom. Účastníci memoranda sa vtedy zhodli, že je potrebné navýšiť platby za poistencov štátu na úroveň 5 %. Po roku sa situácie nielenže nezlepšila, ale dokonca zhoršila. Aktuálny štátny rozpočet počíta s platbami za poistencov štátu len vo výške 4 % a z toho 0,2 % pôjde ešte na rozvoj štátnych nemocníc. Výsledná platba za poistencov štátu 3,83 %, je tak najnižšia v histórii Slovenska. „Máme obavy, že nedostatok peňazí sa odrazí na poklese kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti, zvýšeniu priamych platieb za služby či lieky pre pacientov,“ upozorňuje Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Nepokryté náklady na rast platov zdravotníckych pracovníkov, ako aj ďalšie výpadky zdrojov, môžu viesť k podobnej situácii, ako keď bol v minulosti podaný podnet na Generálnu prokuratúru a Ústavný súd SR. Zrušený zákon o odmeňovaní sestier následne spôsobil narušenie medziľudských vzťahov, ako aj poklesu záujmu o štúdium tohto povolania. „Apelujeme na politikov, aby znova nedopustili takúto situáciu a dofinancovali tento rezort podľa jeho reálnych potrieb. Verím, že nám všetkým záleží na tom, aby sme mali kvalitnejšie zdravotníctvo, ktorého hlavným indikátorom je spokojný pacient,” doplnila Mária Lévyová. 


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%