Asociácia na ochranu práv pacientov spúšťa na svojej stránke hlasovanie verejnosti v ankete „Môj lekár“ a „Moja sestra“

15.10.2021
article_627

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) udelí aj v tomto roku ocenenie 10 lekárom a 10 sestrám, ako aj ocenenie In Memoriam, za ich prácu a prínos pre pacientov. Cenu „Môj lekár“ a „Moja sestra“ si prevezmú priamo z rúk prezidentky strešnej pacientskej organizácie a ministra zdravotníctva na slávnostnom galavečere Piatej celoslovenskej pacientskej konferencie. O svojom lekárovi a sestre môže v ankete na stránke asociácie rozhodnúť aj verejnosť, a to do 15. novembra. 

V čase, keď sa zdravotníctvo vyrovnáva s dopadmi druhej vlny a zároveň bojuje s treťou vlnou koronavírusu, prichádzajú pacienti s oceneniami, ktoré majú vzdať hold obetavým zdravotníkom. „Nenahraditeľnosť našich lekárov a sestier si v týchto náročných časoch uvedomujeme ešte viac. Vážime si preto každého zdravotníka, ktorý zostáva pri svojich pacientoch a aj napriek prekážkam robí pre nich maximum,“ hovorí Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Podľa nej práve pre súčasnú situáciu v zdravotníctve naberajú už tradičné ocenenia AOPP „Môj lekár“ a „Moja sestra“ ešte väčší význam. „Som nesmierne rada, že budem môcť už o mesiac osobne poďakovať lekárom a sestrám, ktorých nominovali samotní pacienti a pre ktorých je ich povolanie skutočným poslaním,“ dodáva.

Ocenení v kategóriách „Môj lekár“ a „Moja sestra“ vzišli z nominácií samotných pacientov, a to členských pacientskych organizácií AOPP. V septembri zasadla 5-členná porota, menovaná predsedníctvom AOPP, aby rozhodla v súlade so smernicou, ktorí z nominovaných lekárov a nominovaných sestier získajú ocenenie. Predsedom poroty je Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., vedúci Katedry klinickej farmakológie LF SZU. Členmi sú Ľubica Pilková, predsedníčka OZ Diabetikinfo.sk, Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sclerosis multiplex, PhDr. Zuzana Fabianová, MBA, spoluzakladateľka prvého domu ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku a Mgr. Iveta Mandžárová, generálna riaditeľka Bedeker zdravia RE-PUBLIC s.r.o.

Asociácia na ochranu práv pacientov sa rozhodla aj v tomto roku umožniť verejnosti hlasovať za 10 lekárov a 10 sestier vybraných porotou AOPP na ocenenie. Hlasujúci môžu udeliť jeden hlas v kategórii „Môj lekár“ a jeden hlas v kategórii „Moja sestra“. Hlasovať na stránke www.aopp.sk/ocenenie-moj-lekar-moja-sestra bude možné do 15. novembra 2021. Mimoriadne ocenenie verejnosti bude udelené tomu lekárovi a sestre, ktorí získajú najviac hlasov.

Slávnostné odovzdávanie ocenení „Môj lekár“ a „Moja sestra“, ako aj špeciálnej ceny verejnosti, sa bude konať 19. novembra 2021 na slávnostnom galavečere Piatej celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP v Bratislave. „Veríme, že v tomto roku nám epidemická situácia umožní vidieť sa na konferencii osobne. Pre pacientov, ale aj odborníkov je práve táto konferencia jedinečným priestorom na diskusiu a výmenu svojich skúseností a očakávaní,“ uzatvára Mária Lévyová. Konferencia sa koná pod záštitou ministra zdravotníctva SR MUDr. Vladimíra Lengvarského, MPH a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Petra Šimka, CSc.


Ako dlho čakáte na operáciu?

12%
21%
4%
3%
60%