AOPP žiada o prednostné očkovanie osôb s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí proti ochoreniu COVID-19

27.01.2021
article_567

Bratislava, 27. január 2021 - Asociácia na ochranu práv pacientov sa dnes listom obrátila na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, hlavného hygienika Jána Mikasa a poskankyňu NR SR a členku Výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny a Výboru pre sociálne veci Janu Žitňanskú s požiadavkou o prednostné zaočkovanie osôb s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí proti ochoreniu COVID-19. Zároveň navrhuje, aby spolu s týmito osobami mohli byť zaočkovaní aj ich opatrovatelia, ktorí sú pre nich z hľadiska zabezpečenia základných životných potrieb nevyhnutnosťou.

"Nesmierne si vážime, že nás kompetentní vypočuli a upravili očkovaciu stratégiu tak, aby chránila tých najzraniteľnejších," vyjadrila sa prezidentka AOPP Mária Lévyová k úprave jednotlivých fáz očkovacej stratégie a k uprednostneniu starších ľudí a chronicky chorých pacientov. 

Dnes sa AOPP obracia na kompetentných s požiadavkou o urýchlené očkovanie osôb s ťažkými zdravotnými postihnutiami v domácom prostredí proti COVID-19. Ide o chronických, vážne chorých, fyzicky a/alebo mentálne hendikepovaných ľudí všetkých vekových kategórií. Majú status ZŤP, resp. ZŤP/S, a sú odkázaní na neustálu opateru, väčšinou 24-hodinovú. Opatrujú ich rodinní príslušníci a/alebo tzv. asistenti na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie.

Uvedené osoby sú fyzicky a/alebo mentálne natoľko hendikepované, že akákoľvek ústavná starostlivosť mimo svojho domáceho prostredia je extrémne náročná, prípadne možná iba so splnením podmienok neustáleho dozoru. Zdravotnícke ani sociálne zariadenia nie sú väčšinou personálne dostatočne vybavené. Štát sa v súčasnosti (aj) prostredníctvom financovania osobnej asistencie snaží udržať tieto osoby v domácom prostredí. Včasné očkovanie osôb s ŤZP a ich opatrovateľov významne uľahčí veľkej skupine najrizikovejšej populácie a zníži riziko zbytočného zaťaženia zdravotníckych a/alebo sociálnych zariadení.

Celé znenie listu so žiadosťou o prednostné očkovanie osôb s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí proti ochoreniu COVID-19


Foto: pixabay.com


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
7%
30%
4%