AOPP verí v konštruktívny dialóg so staronovým prezidentom SLK

24.09.2016
article_95

Včera si delegáti Snemu Slovenskej lekárskej komory zvolili nové vedenie. Najväčšia pacientska organizácia na Slovensku verí, že spolupráca so stavovskou organizáciou a jej staronovým prezidentom Mariánom Kollárom, bude prebiehať vo vecnom a konštruktívnom duchu. Napokon, prišiel čas, aby lekári i pacienti spojili svoje sily a pripravili kroky, ktoré slovenské zdravotníctvo posunú ďalej.

Už pred samotnou voľbou sa jednotliví kandidáti pre médiá vyjadrili, že chcú viac pracovať na dôvere vo vzťahu lekára a pacienta. Práve tento posun víta aj Asociácia na ochranu práv pacientov SR. „Aj keď mnohí lekári – špecialisti s našimi členmi aktívne spolupracujú, uvedomujeme si, že komunikáciu medzi pacientmi a lekármi je potrebné výrazne zlepšiť,“ upozorňuje prezidentka AOPP Katarína Kafková.

Ako dodáva, pacienti si zaslúžia, aby lekári s nimi o chorobách otvorene hovorili. Mimoriadne dôležitá je pritom nielen individuálna, ale aj kolektívna poradenská činnosť zo strany lekárov. „Pacienti, najmä tí s novozachytenými chronickými ochoreniami, by mali byť informovaní o svojom nastávajúcom liečebnom režime. Mali by poznať potenciálne komplikácie choroby a ako je možné im predchádzať, ako často by mali byť kontrolovaní, či na aké vyšetrenia a možnosti liečby majú nárok,“ vysvetľuje Katarína Kafková. Sama AOPP v súčasnosti spolupracuje na kolektívnom edukovaní pacientov v rámci projektu EUPATI, ktorý má o. i. za cieľ aj informovať verejnosť o inováciách v medicíne.

Asociácia by takisto ocenila diskusiu a následnú dohodu s predstaviteľmi komory pri zlepšovaní platnej legislatívy. „Tak, aby slovenské zdravotníctvo skutočne poskytovalo kvalitné, bezpečné, účinné a ekonomicky únosné zdravotné služby pacientom,“ prízvukuje K. Kafková. Spoločné stretnutia oboch strán by rovnako otvorili diskusie o individuálnych zlyhaniach lekárov, nielen odborných, ale i morálnych, a ich následnej nápravy. „Spomínané kroky by zabezpečili, aby dôvera pacientov v lekárov bola opäť obnovená,“ dodáva K. Kafková.


Zvýšili sa vám v poslednom období náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť?

0%
0%
50%
0%
0%
50%