AOPP podporilo Plán boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku

15.12.2021
article_642

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS a Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie prizvala na diskusiu na tému "Ako poraziť rakovinu spôsobenú HPV vírusom na Slovensku?" aj zástupcov pacientov. Diskusia sa konala online, v pondelok 13. decembra, a jej výsledkom bolo prijatie Dohody o Pláne boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku.

Jej signatári sa zhodli na 5 dôležitých riešeniach problematiky HPV na Slovensku. Za priority z pohľadu prevencie tohto ochorenia považujú podporu očkovania, osvetu vrátane jej dostatočného financovania a stavanie projektov na merateľných cieľoch a kvalitnom zbere dát. Prečítajte si celé znenie dohody, ku ktorej sa okrem lekárov pripojili aj lekárnici, zdravotné poisťovne, mestá a v neposlednom rade my pacienti.

Celé znenie Dohody o Pláne boja proti rakovine spôsobenej HPV na Slovensku


Foto: pixabay.com


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

29%
54%
6%
5%
5%