AOPP nesúhlasí s vyjadreniami o protizákonnom zaradení Nemocnice Bory a Kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc

22.01.2024
article_827

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) roky apeluje na politikov, aby priniesli zásadné zmeny, ktoré zvrátia neustále sa zhoršujúci stav slovenského zdravotníctva. Dlho očakávaná reforma nemocníc je ešte len na začiatku a už naráža na politické boje. Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť by nemala byť používaná na politický boj, ale by mala byť prioritou všetkých politikov bez ohľadu na to, či sú v súčasnosti súčasťou vládnej koalície alebo opozície.

Za AOPP jednoznačne nesúhlasíme s vyjadreniami o nezákonnom zaradení Nemocnice Bory a Kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc v rámci nemocničnej siete. O ich zaradení, po podaných námietkach, rozhodla po dôkladnej analýze a v rozsahu platnej právnej úpravy Rada pre tvorbu siete, ktorej členmi sú zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotných poisťovní, nemocníc, samospráv a pacientov (MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA, viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov).

Nemocnica Bory na zaradenie do 3. úrovne spĺňa v zmysle platnej legislatívy kritérium počtu poistencov v spádovom území, pričom v zákone nie je striktne uvedené, že sa musí jednať o poistencov s trvalým pobytom v danej spádovej oblasti. Len napríklad Bratislava má oficiálne necelých 450 000 obyvateľov, ktorí tu majú priznaný či už trvalý alebo prechodný pobyt. Odhaduje sa ale, že v hlavnom meste žije v skutočnosti až o 200 000 ľudí viac, ktorí tiež potrebujú zdravotnú starostlivosť. Podmienkou spádovej oblasti je, aby 90 % poistencov malo dojazd do danej nemocnice do 60 minút. Do nemocnice Bory tak v tejto časovej lehote predsa vedia docestovať ľudia z celého Bratislavského i časti Trnavského kraja. Chceme poukázať aj na to, že pacient má právo výberu poskytovateľa, okrem podmienok stanovených v zákone.

Rovnako tak má byť Kardiocentrum Agel v zmysle platnej legislatívy zaradené do 4. úrovne vzhľadom k tomu, že sa jedná o špecializované pracovisko – kardiocentrum. Keďže je novším zdravotníckym pracoviskom a nateraz nemá históriu počtu výkonov, dostalo Kardiocentrum podmienečné zaradenie, ktoré sa bude o 2 roky prehodnocovať. Toto zariadenie však muselo splniť všetky ostatné podmienky, to znamená preukázať technické vybavenie, personálne zabezpečenie a podobne. Slovensko má iba jedného profesora v odbornosti kardiochirurgia a ten je práve v Kardiocentre Agel.

Optimalizácia siete nemocníc bola už v jej prípravnej fáze prezentovaná ako reforma, ktorá nemá na začiatku určiť striktné pravidlá a definovať nemocničnú sieť na najbližších 20 rokov. Pripomíname, že na reálne uvedenie do praxe sme čakali od roku 2018, kedy bol prvýkrát predstavený projekt optimalizácie – v tom čase tzv. stratifikácie nemocníc. Reforma má priniesť zdravý konkurenčný boj, ktorého výsledkom má byť kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť pre pacienta. Aj tvorba nemocničnej siete má byť preto výsledkom odbornosti, flexibility a zohľadnenia individuálneho prínosu pre pacientov v spádovej oblasti.

Tri roky sme v spolupráci so zdravotnými poisťovňami mapovali dopad pandémie koronavírusu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a môžeme povedať, že dodnes sa nám v slovenských nemocniciach nepodarilo dohnať všetku odloženú zdravotnú starostlivosť a po pandémii sa iba mierne podarilo znížiť úmrtnosť na kardiovaskulárne a onkologické ochorenia. Dostupnosť lekárov sa zhoršuje, čakacie doby sa predlžujú, preto žiadame politikov, aby našli spoločnú reč a nemarili šancu nás pacientov na zlepšenie súčasnej kritickej situácie v slovenskom zdravotníctve.


Zdroj: mediálne stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov SR, 19. 1. 2023


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%