AOPP na Kongrese SVLS 2021

20.09.2021
article_617

Na základe pozvania Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) sa zúčastnili prezidentka a viceprezidentka AOPP najväčšieho a najreprezentatívnejšieho podujatia všeobecných lekárov na Slovensku na Kongrese SVLS 2021, ktorý sa konal v dňoch 10.8. – 13.8.2021 v kongresovom centre X-bionic sphere v Šamoríne.

Slávnostné otvorenie Kongresu SVLS 2021,sa konalo 11.9.2021 otvoril ho minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský. Na otvorenie boli predstavitelia AOPP pozvaní ako čestní hostia

Odborný program Kongresu SVLS bol zameraný na nové kompetencie všeobecných lekárov pri liečbe hypertenzie a diabetu, na štandardné diagnostické a terapeutické postupy v oblasti diagnostiky a liečby jednotlivých ochorení.

Panelová diskusia so zdravotnými poisťovňami bola zameraná na fungovanie ambulancii počas pandémie COVID-19. Taktiež na vplyv pandémie na vykonávanie a financovanie diagnostiky a liečby (nielen) „kovidových“ pacientov. Otázky boli orientované aj na rozpočet zdravotných poisťovní na roky 2020 a 2021 a jeho udržateľnosť, nákladovosť a efektivitu- objektívne vyhodnocovanie kritérií v rámci ambulantného sektora. V rámci diskusie sa hľadali perspektívy všeobecného lekárstva z pohľadu zdravotných poisťovní na najbližšie tri roky a ich prínos pre poskytovateľov a pre pacientov.

Ďalšie témy boli orientované na preskripciu liekov off-label a jej ukotvenie v legislatíve. Zaujímavé boli aj prednášky orientované na bezpečnosť dát a údajov v zdravotníctve, na praktické rady zamerané na starostlivosť o pacientov s COVID-19 v ambulancii všeobecných lekárov, alebo na individuálny prístup k očkovaniu z pohľadu všeobecných lekárov.

Ambulancie všeobecného lekárstva sú nie len vstupnou bránou v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti , ale mali by byť jej piliermi, preto bude Asociácia na ochranu práv naďalej rozvíjať spoluprácu so Spoločnosťou všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) v prospech pacientskych organizácii, ktoré združujú pacientov s rôznymi typmi diagnóz a pacientov.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%