Ako ďalej rozvíjať kvalitu a bezpečnosť pacienta v slovenských nemocniciach?

12.05.2023
article_755

Ako ďalej rozvíjať kvalitu a bezpečnosť pacienta v slovenských nemocniciach? Tak znela téma medzinárodnej konferencie, ktorej sa za pacientov zúčastnila naša prezidentka a obaja viceprezidenti. Práve táto téma veľmi úzko súvisí s prebiehajúcou reformou nemocníc, tzv. optimalizáciou siete nemocníc.

Naša viceprezidentka MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA sa v rámci diskusného panelu vyjadrila k aktuálnym témam kvality a bezpečnosti z pohľadu pacientov. Téma je v súčasnosti veľmi aktuálna a pacienti sú kľúčovou a neodmysliteľnou súčasťou všetkých zmien v zdravotníctve aj v rámci prebiehajúcej reformy nemocníc a stanovenia a nastavenia systému zberu a vyhodnocovania indikátorov kvality.

Konferenciu oficiálne otvoril štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič, ktorý uviedol, že stanovenie novej stratégie indikátorov kvality zdravotnej starostlivosti pri tvorbe novej siete nemocníc považuje za základ plánovaných zmien. Ako ďalej uviedol, indikátory kvality budú v nadchádzajúcom období kľúčové, keďže cieľom reformy nemocníc je aj to, aby si pacient mohol vyberať zdravotnú starostlivosť nielen na základe dostupnosti, ale najmä kvality.

Odborníci sa na konferencii venovali tejto téme komplexne a predstavili inšpiratívne príklady zo zahraničia. Zúčastnili sa jej aj zástupcovia z Nemecka, Švajčiarska či Škandinávie, ktorí vedia Slovensku odovzdať cenné skúsenosti z oblasti riadenia kvality v zdravotníctve. Dozvedeli sme sa aj, ako funguje zapájanie pacientov do procesov hodnotenia kvality v zdravotníctve. 


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%