18. apríla si pripomíname Európsky deň práv pacientov

18.04.2021
article_591

Cieľom Európskeho dňa práv pacientov, ktorý bol vyhlásený v roku 2002, je poukázať na práva a povinnosti pacientov. S iniciatívou na vyhlásenie Európskeho dňa práv pacientov prišla európska sieť pacientskych organizácií – Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (Active Citizenship Network, ACN). Tá predniesla 15. novembra 2002 v Bruseli Európsku chartu práv pacientov a požiadala Európsku komisiu, aby uznala 18. apríl ako oficiálny Európsky deň práv pacientov. Tento deň má byť zároveň aj príležitosťou, aby sa občania o svojich právach dozvedeli viac.

Združenie za aktívne presadzovanie občianskych práv (ACN) v roku 2002 vypracovalo Európsku chartu práv pacientov, ktorá má Preambulu a štyri časti. V prvej sú zahrnuté základné práva, v druhej je uvedených 14 základných práv pacienta, v tretej sú sumarizované práva združení aktívne presadzujúcich občianske práva a vo štvrtej časti je uvedená smernica na uplatňovanie charty. Medzi práva pacienta patria právo na prevenciu, právo na prístup k zdravotníckym službám, na informácie, právo vyjadriť súhlas, právo slobodného výberu, na súkromie a zachovanie dôverného prístupu, na rešpektovanie pacientovho času, na dodržiavanie úrovne kvality, na bezpečnosť, na inovácie, na predchádzanie zbytočnému utrpeniu a bolesti, právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby, právo podávať sťažnosti i právo na náhradu škody.

Európsky deň práv pacientov oslavujú pacienti v Európskom parlamente v Bruseli, aj v členských štátoch.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%