​Zákon o dlhodobej starostlivosti trápi seniorov

01.10.2015

Uplynulo už desať rokov, odkedy niekdajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac pripravil návrh zákona o dlhodobej starostlivosti. Dodnes ho však nezvládli dokončiť pravicoví ani ľavicoví ministri. Mnohé rodiny dnes preto musia samé znášať finančne aj časovo náročnú starostlivosť o svojich starších príbuzných.

Počet starších ľudí na Slovensku rastie veľmi rýchlo. V súčasnosti u nás žije viac ako 13,5 % ľudí vo veku nad 60 rokov. Podľa Eurostatu sa však Slovensko o pár desiatok rokov stane najstaršou populáciou v Európe.  Niektorí naši starší občania si užívajú zaslúžený dôchodok, mnohí z nich sú však pre dlhodobú chorobu nezriedka pripútaní na lôžko. Často majú problém sami sa najesť či umyť. Oni, ako aj ich príbuzní, potrebujú pomoc v každodennej starostlivosti a pri vybavovaní rôznych potvrdení, či vyšetrení, ktoré sú s tým spojené. “Na Slovensku stále neexistuje zákon, ktorý by koncepčne riešil komplexnú zdravotno-sociálnu starostlivosť o dlhodobo chorých, pričom ide o veľký problém,” upozorňuje na kritickú situáciu Katarína Kafková, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP). Dlhodobo chorým pacientom v domovoch sociálnych služieb je tak komplikované poskytovať lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť a naopak, ležiacim v nemocniciach zase opatrovateľskú starostlivosť.

V súčasnosti, ak ostane dlhodobo chorý človek doma, celá starostlivosť je viac menej na pleciach jeho príbuzných. Tí musia vybaviť ošetrovateľskú starostlivosť a opatrovateľskú službu, ktoré sa o pacienta komplexne postarajú. Zároveň je potrebné zohnať lekárov, ktorí sú ochotní za pacientom chodiť pravidelne domov. „Musíme týmto pacientom, ako aj ich príbuzným uľahčiť život a integrovať všetky potrebné služby na ich starostlivosť pod jednu inštitúciu,“ vysvetľuje K. Kafková. Nový zákon by mal zároveň zadefinovať, čo dlhodobá zdravotno-sociálna starostlivosť  je, pomenovať lôžka dlhodobej starostlivosti, určiť jasné kompetencie zdravotníkom a sociálnym pracovníkom a mal by riešiť aj viaczdrojové financovanie takejto starostlivosti.

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň seniorov, ktorý zároveň odštartuje mesiac venovaný našim starším občanom. Vzdajme úctu tým, ktorí tvrdo pracovali, obetovali sa, aby sa nám žilo lepšie. Ide o našich rodičov a starých rodičov, ktorí nás vychovali. “Seniori si zaslúžia aby sme sa o nich postarali najlepšie ako vieme a pomohli im v jeseni ich života,” podotýka K. Kafková. Chýbajúci zákon o dlhodobej starostlivosti spôsobuje chaos, na ktorý doplácajú práve dlhodobo a ťažko chorí pacienti a ich rodiny. Nevedia, čo majú robiť, ako postupovať a celá komunita je tak odkázaná najmä na svojpomoc.    


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%