Verejné zhromaždenie občanov 14.10.2015 o 10:00 na Námestí slobody pred Úradom vlády SR

09.10.2015

Podporujeme túto aktivitu a preto aj my sa zúčastníme !

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV

14.10.2015 od 10:oo hod na Námestí slobody pred Úradom vlády.

ODKÁZANÍ SENIORI VOLAJÚ O POMOC

Žiadame štát, aby prevzal zodpovednosť za spravodlivé financovanie sociálnych služieb a uskutočnil od 1.1.2016 opatrenia na akútne riešenie týchto problémov. 

Organizátori: 

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR,

Slovenská katolícka charita,

Evanjelická diakonia,

Združenie seniorských prijímateľov sociálnych služieb,

Asociácia sestier a pacientov.

Viac tu: http://aopp.webnode.sk/news/podujatie-verejne-zhromazdenie-obcanov-14-10-2015-o-10-00-na-namesti-slobody-pred-uradom-vlady-sr/


Ako dlho čakáte na operáciu?

8%
21%
4%
4%
63%