Upravené zľavy v Bratislavskej integrovanej doprave pre držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S

30.09.2015

Informácia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava, konaného dňa 24. septembra 2015

Bod 3  - Návrh riešenia problematiky prepravy ŤZP/ŤZP-S v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) – po spustení III. etapy

Závery

S bezplatným cestovaním držiteľov preukazu ŤZP/ŤZP-S (dotknuté osoby) bude od 1. novembra 2015 koniec. Ako teda bude vyzerať? Oproti pôvodnému návrhu, podľa ktorého mali dotknuté osoby platiť 50 % ceny cestovného lístka, či už jednorazového alebo predplatného, sa tento stav podarilo zvrátiť a dotknuté osoby budú platiť pri predplatných cestovných lístkoch na určité obdobie len 10 % jeho ceny. K tomu si však musia vybaviť aj bezkontaktnú čipovú kartu. Jednorazové lístky budú naďalej s 50 % zľavou.

Náklady spojené so zavedením a poskytovaním uvedenej extra zľavy bude jednotlivým dopravcom preplácať hlavné mesto SR Bratislava zo svojho rozpočtu. Po polroku od zavedenia týchto podmienok by malo prebehnúť vyhodnotenie dopadu zavedenej extra zľavy na objednávateľa (hlavné mesto), keďže bude možná presná evidencia poskytnutej zľavy, pričom podľa aktuálnych možností rozpočtu hlavného mesta môže prísť k prehodnoteniu výšky extra zľavy.

Úprava taríf IDS BK pre držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S 

A.    Celá sieť Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

1.     Cestovanie v celej sieti IDS BK je aj naďalej na jednorazové a predplatné cestovné lístky so zľavou 50 %.

2.     Pri cestovaní na jednorazové cestovné lístky sa nárok na zľavu preukazuje preukazom ŤZP/ŤZP-S.

3.     V prípade, ak si kupujete predplatný cestovný lístok (PCL), nárok preukazujete len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty.

B.    Zóna 100+101 (mesto Bratislava)

1.     Pre zóny 100+101 (mesto Bratislava) si môžu držitelia preukazov ŤZP/ŤZP-S s trvalým pobytom v Bratislave zakúpiť PCL so zľavou 90 % (mesačný, štvrťročný, ročný).

4.     Podmienkou však je zakúpenie PCL na bezkontaktnú čipovú kartu akceptovanú dopravcami. Túto platíte osobitne.

5.     Máte možnosť zakúpiť si takýto PCL u ľubovoľného dopravcu v rámci IDS BK.

6.     Nárok na zľavu preukazujete len pri vybavovaní bezkontaktnej čipovej karty.

7.     Čo potrebujete k vystaveniu bezkontaktnej čipovej karty (BCP)?

a)    Dopravný podnik mesta Bratislavy – v ktorejkoľvek predajni DPB – potrebné vypísať, priniesť si doklady (občiansky preukaz alebo cestovný pas, v prípade detí výpis z matriky narodených a pod.), na uplatnenie zľavy aj príslušný doklad, 1 ks farebnej fotografie rozmerov 3x3,5 cm. Poplatok za vydanie je 5,30 eur, karta sa vydáva na počkanie. BCK platí 5 rokov. DPB ponúka možnosť zakúpenia BCK aj cez internet s jej doručením kuriérom, ale len v rámci Bratislavy. Jej cena je 5,30 eur, fotografia a elektronické kópie dokladov sa prikladajú k objednávke ako prílohy, pričom kuriér skontroluje originály a overí totožnosť zákazníka pri doručení karty. Informácie k platbe dostane zákazník e-mailom po odoslaní objednávky. Platba musí byť zrealizovaná do 5 dní (pripísaná na účet DPB), inak bude objednávka stornovaná. Alternatívou je vyzdvihnutie karty v predajni DPB na Olejkárskej ulici.

https://www.dpb.sk/pre-cestujucich/elektronicka-ziadanka-bck/

b)     Slovak Lines – predajné miesto AS Mlynské Nivy – potrebné priniesť si doklady (občiansky preukaz alebo cestovný pas, pri deťoch do 15 rokov rodný list, študenti aktuálne potvrdenie o návšteve školy), prípadne ďalšie doklady k uplatneniu zľavy. Zákazník je fotený na mieste, nepotrebuje fotografiu. Cena BCP je 3,00 eur, karta sa vydáva na počkanie, platnosť je 5 rokov.

c)     Železničná spoločnosť Slovensko – každá pokladňa Železničnej spoločnosti – podáva sa vyplnená žiadanka, doklad totožnosti, fotografia rozmerov 3x3,5 cm, prípadne ďalšie doklady k uplatneniu zľavy. Poplatok za vydanie je 5,00 eur, karta sa vydáva do 30 dní od požiadania a zákazník si ju preberá v tej istej pokladni. Platnosť má 10 rokov.

Ak nemáte trvalý pobyt v Bratislave a BSK alebo necestujete pravidelne a budete využívať jednorazové CL  tak môžete využiť 50 % zľavu z hodnoty nezľavneného CL. Napríklad zľavený cestovný lístok na 30 minút bude stáť 0,35 € a taktiež PCL lístky si kupovať s 50 % zľavou ak ste obyvateľkou Slovenska mimo bratislavského kraja. Sprievodcovia ŤZP-S budú naďalej cestovať bezplatne.

Dávajte si aj pozor na správne štiknutie lístka. Zmenili sa označovacie automaty a lístky preto nepasujú presne. Nesprávne označený cestovný lístok, mlže byť neplatný.

Spracovali: Peter Porubský, Katarína Kafková a kol.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%