Štátne vyznamenania si z rúk prezidentky prevzali aj osobnosti z oblasti zdravotníctva

10.05.2022
article_678

Na pozvanie prezidentky SR sa dňa 8. mája zúčastnila prezidentka AOPP udeľovania štátnych vyznamenaní. Ďakujeme pani prezidentke SR v mene všetkých pacientov za pozvanie, ktoré je pre nás gestom a ocenením práce našej asociácie a pacientskych organizácií, ktoré združujeme.

Prezidentka SR v príhovore uviedla: „Dnešný deň je oslavou víťazstva. Oslávme teda aj víťazstvá našich ocenených – triumfy ich odvahy, vzdelanosti, talentu, obetavosti, pracovitosti a ľudskosti.“ Štátne vyznamenania si z rúk prezidentky SR prevzali významné osobnosti aj z oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. V oblasti zdravotníctva boli ocenení Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, Prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc. a Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za dlhoročnú prínosnú odbornú prácu, ľudský prístup a obetavosť, prospešnú pre nás pacientov.

Slávnostné podujatia sú spojené s osobnými stretnutiami a diskusiami o smerovaní nášho zdravotníctva, potrebách a požiadavkách pacientov, zdravotníkov v oblastiach zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Viac na: https://domov.sme.sk/c/22904950/prezidentka-odovzdala-vyznamenania-dvadsiatim-piatim-osobnostiam.html


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
1%
81%