Spomaľme pandémiu alergie a astmy správnou liečbou alergií

02.05.2022
article_677

26. apríla 2022 sa v Jurkovičovej Teplárni na Bottovej 1 v Bratislave konal odborný seminár a následne aj tlačová konferencia pri príležitosti Svetová dňa astmy 2022. Pod mottom „spomaľme pandémiu alergie a astmy správnou liečbou alergií“ sa predstavitelia odborných spoločností, štátnej správy a pacientov venovali otvorenej a stále boľavej téme úhrady výkonov pri diagnostike a nastavovaní pacientov na liečbu systémovou imunoterapiou.

Podujatia sa zúčastnili mim. Prof. MUDr. Peter Pružinec, CSc - hlavný odborník MZ SR pre klinickú imunológiu a alergológiu, Univerzitná nemocnica Bratislava, prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott.Ric., MHA – prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, Univerzitná nemocnica Martin, prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, štátny tajomník MZ SR, MUDr. Svetlana Hadvabová – Ambulancia klinickej imunológie a alergológie Komárno , PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc., viceprezident AOPP.

V Európe aj na Slovensku každoročne pribúda počet ľudí, ktorí trpia na rôzne druhy respiračných alergických ochorení. Alergie sú aktuálne najčastejším chronickým ochorením v Európe a podľa odhadov bude v roku 2025 s alergiou zápasiť až polovica európskej populácie. Problémy s nimi spojené sa neraz zľahčujú, hoci neliečená alergia u pacientov často prerastá až do astmy. Odborníci sa dlhodobo zhodujú, že je potrebné, aby sa k alergii a astme pristupovalo ako k závažným ochoreniam, ktoré je potrebné včas a účinne liečiť.

Prítomní odborníci riešili nasledovné otázky:

 • Aká je dnes situácia s alergiami a astmou na Slovensku?
 • Aký je súvis medzi astmou a alergiou?
 • Pribúda počet pacientov alebo sa situácia v posledných rokoch už zlepšila?
 • Zmenila sa za posledné 2 roky pandémie koronavírusu diagnostika a liečba týchto ochorení?
 • Sú alergie na Slovensku diagnostikované a liečené adekvátne?
 • Čo hovoria nové dáta o liečbe alergénovou imunoterapiou?
 • Ako vníma túto problematiku ministerstvo zdravotníctva?
 • Ako vie MZ SR zohľadniť návrhy odborníkov?
 • Ako to vnímajú pacienti?
 • V čom pacienti vidia problémy?
 • Ako zlepšiť situáciu do budúcna na Slovensku

K celému podujatiu má byť vydaná správa, ktorú uverejníme aj so stanoviskami a návrhmi na riešenie.


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
2%
1%
82%