Slovensko ešte stále zaostáva v dostupnosti inovatívnych liekov. Čaká sa na reformu

25.05.2022
article_681

Bratislava, 24. máj 2022 – Európska federácia farmaceutických odvetví a asociácií (EFPIA) prostredníctvom pravidelnej analýzy upozorňuje na rozdiely v dostupnosti inovatívnych liekov v okolitých krajinách Európy. Slovensko sa v nej dlhodobo zaraďuje medzi najhoršie krajiny v regióne. Tento pretrvávajúci trend potvrdzuje aj najnovšia slovenská analýza Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorá už štvrtý rok mapuje dostupnosť modernej liečby pre slovenských pacientov. Slovenská asociácia upozorňuje, že špecifická situácia je v onkológii, kde na Slovensku je hradených iba 32 % z liekov, ktoré boli registrované Európskou liekovou agentúrou po roku 2011. Slovenskí pacienti tak v mnohých prípadoch nemajú rovnaký prístup k liečbe ako vo zvyšku regiónu.

Slovensko dlhodobo zaostáva v dostupnosti modernej liečby

Najnovšia EFPIA analýza, ktorá mapovala a porovnávala situáciu v 38 európskych krajinách, zaradila Slovensko v dostupnosti modernej liečby medzi najhoršie krajiny v Európe. Zároveň poukázala na to, že Slovensko si túto nepriaznivú priečku drží už dlhodobo. Napriek tomu, že v okolitých krajinách dochádza ku kontinuálnemu progresu, na Slovensku k zlepšeniu nedochádza, dokonca sa situácia každým rokom zhoršuje.

Okrem porovnávania celkovej dostupnosti inovatívnych liekov analýza prostredníctvom WAIT indikátora (Waiting to Access Innovative Therapies) merala aj čas, za ktorý sa nové lieky dostanú k pacientom v jednotlivým krajinách. Sprístupnenie nových liekov slovenskému pacientovi trvá v priemere až 564 dní od ich registrácie v Európskej liekovej agentúre. Pre porovnanie, v Nemecku je to v priemere iba 133 dní.  

Onkologický pacient sa u nás plnohodnotne dostane len k tretine liekov

AIFP zároveň upozorňuje, že špecifická situácia je v onkológii. Európska lieková agentúra (EMA) zaregistrovala od roku 2011 do konca roku 2021 celkovo 111 nových inovatívnych liekov na onkologické ochorenia. Podľa AIFP analýzy je z týchto liekov na Slovensku štandardne hradených z verejného zdravotného poistenia iba 32 %. „Stále sme tak na chvoste Európy a sme na tom dlhodobo najhoršie aj v porovnaní so susednými a balkánskymi krajinami,“ upozorňuje Iveta Pálešová, výkonná riaditeľka AIFP.

V dostupnosti modernej liečby významne zaostávame za Českou republikou aj zvyškom regiónu

Podľa slovenskej analýzy je tempo vstupu nových onkologických liekov do štandardnej úhrady z verejného zdravotného poistenia na Slovensku dlhodobo nízke. Jej výsledky hovoria, že od februára 2021 do februára 2022 vstúpili do systému úhrad len štyri onkologické lieky. „Pre porovnanie, za rovnaké obdobie pritom pribudlo napríklad v Slovinsku osem a v Rumunsku deväť nových štandardne hradených liekov. V Českej republike ich bolo sedem,“ prezentuje výsledky analýzy riaditeľka AIFP. Zároveň dopĺňa, že s našimi susedmi zaostávame v dostupnosti modernej terapie v každej z troch najčastejších onkologických diagnóz, a to v rakovine pľúc, prsníka a hrubého čreva.

Analýza zároveň upozorňuje, že na Slovensku stále máme onkologické ochorenia, na ktoré nie je štandardne dostupný ani jeden inovatívny liek. Ide napríklad o rakovinu obličiek, močového mechúra, pažeráku, pankreasu a ďalších ochorení.

Výrobcovia hovoria o potrebných zmenách

Tieto nepriaznivé dáta podľa AIFP potvrdzujú, že zmeny na zlepšenie situácie sú nevyhnutné. Za hlavné príčiny nedostupnosti nových liekov na Slovensku AIFP označuje najmä súbežnú kombináciu prísnych regulácií, ako aj nekontrolovateľne dlhé a komplikované procesy schvaľovania úhrad liekov na Slovensku.

Pomôcť by mala zmena legislatívy ako aj dofinancovania systému. „Potrebné zmeny vnímame najmä v 3 úrovniach, a to v zmene legislatívy, procesu hodnotenia a schvaľovania vstupu nových liekov a dofinancovania zdravotného systému. Ak dôjde k implementácií potrebných zmien, situácia sa v horizonte najbližších rokov môže zlepšiť,“ uzatvára Iveta Pálešová.  

Viac informácií sa dočítate na stránke AIFP - https://aifp.sk/sk/media-a-verejnost/.


Tlačová správa Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) zo dňa 24. mája 2022


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%