Rozpočet na rok 2023 zhorší dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok

29.11.2022
article_722

Asociácia na ochranu práv pacientov s veľkými obavami sleduje schvaľovanie zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Od predloženia návrhu zákona poukazuje na to, že v rozpočte nie je naplánovaný ani taký objem peňazí na lieky a zdravotnícke pomôcky, aký bol schválený Národnou radou pri schvaľovaní novely zákona o úhrade liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Zmena zákona bola schválená s očakávaným dopadom a potrebou navýšenia rozpočtu na lieky o takmer 50 miliónov eur oproti roku 2022, čo sme považovali za nedostatočné. Návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 však napokon počítal s navýšením iba o 4 milióny. Vláda by sa mala usilovať o udržanie bežných liekov a zdravotníckych pomôcok na trhu a zároveň o umožnenie vstupu do kategorizácie čo možno najväčšiemu počtu moderných, aj drahších liekov pre pacientov s onkologickými a zriedkavými ochoreniami. Očakávania, že výrobcovia znížia ceny liekov a zdravotníckych pomôcok, povedú len k zníženiu dostupnosti liečby, pretože výrobcovia budú nútení zo slovenského trhu odísť. Je potrebné si uvedomiť, že vyššie náklady spojené s nárastom cien energií a infláciou sa dotkli aj tejto sféry.

Aj napriek tomu, že trh so zdravotníckymi pomôckami je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou oblasťou, zákon o štátnom rozpočte na budúci rok počíta so znížením financií pre túto sféru až o 3 milióny eur ako v roku 2022. Mnohí pacienti, a to aj napríklad akútni po bežných zlomeninách, sa bez potrebných zdravotníckych pomôcok nezaobídu.

Vyzývame preto vládu, aby myslela na pacientov a rozpočet na lieky na rok 2023 navýšila minimálne o 50 miliónov eur v porovnaní s rokom 2022 a na zdravotnícke pomôcky minimálne o úroveň inflácie.

Zásadne odmietame vyhlásenia, že navýšenie peňazí pre lekárov v štátnych nemocniciach pôjde na úkor financií vyčlenených pre iné oblasti. Pacienti potrebujú všetkých lekárov a zdravotníkov, rovnako ako dostupné lieky a zdravotnícke pomôcky.

Dohoda medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením je pre pacientov naozaj výbornou správou. Aj napriek tomu, že mnohým pacientom, ktorým by odchod lekárov z nemocníc ohrozil plánované zákroky či operácie, odľahlo, neskrývame obavy, že bez podpory ambulantnej sféry budeme čoskoro svedkami významnej krízy aj v tejto oblasti.

Asociácia na ochranu práv pacientov podporuje požiadavky všetkých zdravotníkov bez rozdielu, a to vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení. Máme za to, že bez komplexných a systémových zmien nebude slovenské zdravotníctvo nikdy funkčné a schopné poskytnúť pacientom potrebnú liečbu a zdravotnú starostlivosť.


Stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov k zákonu o štátnom rozpočte na rok 2023, 29. november 2022


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%