Prvé prednáškové popoludnie Ligy proti reumatizmu sa realizovalo aj vďaka našej podpore

21.05.2024
article_854

Prvé prednáškové popoludnie Ligy proti reumatizmu SR sa aj tento rok konalo tradične v máji v Piešťanoch. Odzneli na ňom zaujímavé prednášky odborníkov z oblasti reumatológie - lekárov, sestier, ale aj inšpiratívne príbehy pacientov, odborníkov v oblasti poradenstva zdravia, cvičiteľov jogy, čo je veľkou vzpruhou pre pacientov s reumatologickými ochoreniami.

Prednáškové popoludnie bolo pestré a zúčastnila sa na ňom aj naša prezidentka s prednáškou o právach, ale aj povinnostiach pacientov a o možnosti využívania bezplatného právneho poradenstva pre všetkých pacientov v rámci našej právnej poradne AOPP.

Veľmi nás potešilo poďakovanie Ligy proti reumatizmu za partnerskú podporu podujatia, ktorá je pre naše členské organizácie spojená aj s finančnou podporou v rámci organizovania vzdelávacích aktivít, ktoré financujeme z 2 % z daní. Nejde o vysoké finančné položky, ale určite aspoň trochu pomôžu pri zabezpečovaní veľmi potrebných a prínosných vzdelávacích aktivít pre pacientov s rôznymi typmi diagnóz. Často si uvedomujeme, že toho nemáme veľa, no usilujeme sa fungovať aspoň na princípe troch grošov.

Asociácia na ochranu práv pacientov bola založená pred 23 rokmi. Jeden groš vracia svojim zakladateľom - pacientskym organizáciám, ktoré ju vybudovali, a ktorým sa snaží pomáhať aj v časoch nestability, keď sa stali mnohé z pacientskych diagnóz nie až tak celospoločensky zaujímavými, preferovanými a podporovanými. Druhý groš požičiavame novovzniknutým organizáciám, aby sa vedeli rýchlejšie postaviť na vlastné nohy a vedeli sa uživiť v budúcnosti. A až z toho tretieho žije naša asociácia a zabezpečuje to najnevyhnutnejšie pre svoj chod a na plnenie svojich vytýčených cieľov. Nie je to jednoduché, ale je to návod k solidárnosti, podpore a ľudskosti, s ktorou veríme, že sa raz budeme stretávať nielen v rámci našich pacientskych organizácií a pacientskej platformy, ale aj v rámci celospoločenských a politických priorít.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%