Prezidentka SR prijala zástupcov z vyše 50-tich mimovládnych organizácií

17.01.2023
article_730

Pani prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala 16. januára 2023 zástupcov mimovládnych organizácií. Ceníme si, že medzi pozvanými bola aj Asociácia na ochranu práv pacientov. 

Touto cestou by sme radi tlmočili poďakovanie pani prezidentky SR dobrovoľníkom, medzi ktorých patria aj predstavitelia a členovia pacientskych organizácií, ktorí sú združení v AOPP. Veľká vďaka za Vašu prácu a rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. V príhovore pani prezidentka uviedla, že podpora solidarity v našej spoločnosti je kľúčová, a to nielen v čase krízy, ale aj mimo nej. Vyzdvihla skutočnosť, že vďaka práci mimovládnych organizácií sa darí budovať na Slovensku lepšiu spoločnosť, chrániť demokraciu, podporovať ľudské práva, pomáhať ľuďom v núdzi či rozvíjať kultúru a ochraňovať životné prostredie. 

Pani prezidentka, aj v mene AOPP a pacientskych organizácií Vám ďakujeme za Vašu podporu!
Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%