Pomôžte nám zlepšiť podmienky v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku

14.01.2022
article_649

Asociácia na ochranu práv pacientov podporila iniciatívu za zlepšenie situácie v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku. Pod otvorený list adresovaný premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi sa podpísalo 62 právnických osôb a 108 fyzických osôb.

V otvorenom liste žiadajú najmä to:

  • aby plánované zmeny a reformy v sociálnej oblasti boli realizované efektívnejšie a rýchlejšie, 
  • aby jasne verejne vyjadrili podporu týmto nevyhnutným systémovým zmenám v sociálnej oblasti,
  • aby sa otvorila odborná diskusia o týchto komplexných zmenách, kde budú okrem odborníkov, zástupcov samospráv zastúpení aj ľudia so zdravotným postihnutím a ich príbuzní
  • aby sa vytvorila odborná pracovná skupina, ktorá bude riešiť havarijný stav v objektoch sociálnych služieb, kde budú zastúpení aj zástupcovia ministerstva zdravotníctva a ministerstva vnútra.

Túto iniciatívu môžete svojím podpisom podporiť aj vy. Ďakujeme za každý jeden podpis a zdieľanie tejto petície na Otvorený list k situácii v sociálnych službách.

Celé znenie otvoreného listu nájdete tu


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

31%
24%
28%
18%