Podporte aj vy BIVIO

05.08.2016
article_83

Podporte aj vy Bivio

Pomôžte nám vybudovať Centrum BIVIO, ktoré bude poskytovať široké spektrum vzdelávacích a rehabilitačných aktivít pre ľudí s mentálnym postihnutím. Tí dostanú šancu pripraviť sa na zamestnanie, a to v podmienkach reálne fungujúcich prevádzok - hotela, reštaurácie a práčovne. Tieto prevádzky budú poskytovať služby, na výkon ktorých sa budú klienti pripravovať.

Kúpili sme objekt v bratislavskej mestskej časti Rača. V súčasnosti realizujeme nevyhnutnú rekonštrukciu a úpravu objektu a zabezpečenie jeho technického vybavenia. Rekonštrukčné práce chceme ukončiť v priebehu roka 2016 a v roku 2017 už začať poskytovať služby ľuďom s mentálnym postihnutím.

Zariadenie bude poskytovať svoje služby aj širšej komunite a verejnosti.

Za Vašu podporu z celého srdca ĎAKUJEME

Učíme sa celý život, ale ľudia s mentálnym postihnutím sa učia ešte ťažšie. V rámci projektu BIVIO chceme vytvoriť komplex, v ktorom ľudia s mentálnym postihnutím získajú adekvátnu prax na pracovné uplatnenie. Aj s vašou finančnou pomocou môžeme tento projekt zrealizovať.

Podporiť ľudí s mentálnym postihnutím môžete tu: https://zpmpvsr.darujme.sk/831/Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%