Pacienti získali nové zručnosti práce s médiami aj v oblasti supervízie

30.04.2024
article_845

Po pozitívnych ohlasoch na minuloročný Tréning pacientskych organizácií, v ktorom sme sa zamerali na vzdelávanie v oblasti HR, projektového a dátového manažmentu, sme sa rozhodli tento náš úspech zopakovať. Tentokrát sme sa zamerali na ďalšie dôležité oblasti pre fungovanie pacientskych združení, a to zdokonaľovanie mediálnych zručností a zručností v oblasti supervízie.

Dva intenzívne online tréningy nabité množstvom teórie a dobrých rád sme zavŕšili osobným stretnutím. 20 zástupcov našich členských pacientskych organizácií si tak mohlo prísť 29. apríla do Bratislavy vyskúšať pretaviť tieto teoretické poznatky do praxe. "Nesmierne nás teší, že ste sa do všetkých úloh pustili s maximálnym nasadením. Ako členovia pacientskych organizácií si veľmi dobre uvedomujeme, ako náročné je orientovať sa a zvládať rôzne oblasti fungovania našich združení a že akékoľvek nové poznatky nás dokážu posúvať vpred. A to sme mali možnosť na vás vidieť aj tentokrát," pochválila všetkých účastníkov naša prezidentka Mária Lévyová. V AOPP oceňujeme odvahu všetkých, ktorí sa aj napriek stresu a obavám postavili pred kamery a vyskúšali si simulovaný rozhovor s novinárom, do ktorého úlohy sa na jeden deň vložil náš spolupracovník Peter Marčan z PR agentúry ReputationN. Teší nás tiež, s akými pozitívnymi ohlasmi účastníci tréningu prijali spätné väzby jeho spolupracovníčky Lucie Ballayovej, ktorá si s nimi prešla ich domáce úlohy. Písania tlačových správ, článkov či príspevkov na sociálne siete a do newslettra sa zhostili naozaj kráľovsky. A tak mali možnosť vidieť priamo na svojich textoch, na čo si dávať pozor a ako rôzne sa dajú spracovať informácie, s ktorými sa denno-denne pasujú.

Kým jedni sa venovali práci s textom a s médiami, ostatní sa s lektorkou Janou Dobšovičovou Černákovou z Ligy proti reumatizmu na Slovensku zamerali na praktickú výučbu supervízie. Mali tak možnosť diskutovať o svojich esejách, ktoré si na praktickú časť tréningu pripravili a vymeniť si svoje skúsenosti či tipy z oblasti supervízie. Každý mal na konci dňa absolvované všetky praktické tréningy a práca v menších skupinách sa práve kvôli individuálnejšiemu prístupu ukázala byť skvelou cestou. Nikto neodišiel naprázdno a za absolvovanie tréningu mediálnych zručností a supervízie si každý odniesol nielen certifikát, ale aj drobný darček. 

"Veľká vďaka patrí nielen účastníkom z radov pacientov, našim lektorom a organizátorom, ale aj partnerom, vďaka ktorým vám môžeme prinášať takéto skvelé projekty. Svojou účasťou nás poctila nielen riaditeľka Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu Ing. Iveta Pálešová, ale aj PR manažér zdravotnej poisťovne Dôvera Branislav Cehlárik," uzavrela M. Lévyová.


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%