Nedovoľme, aby neistota rozložila náš zdravotný systém

07.10.2022
article_708

Rok 2012 mal slovenskému zdravotníctvu priniesť veľké rozvojové impulzy. Schválená optimalizácia siete nemocníc uvoľnila priestor pre Plán obnovy i veľké očakávania, že sa veci po dlhom čase rýchlo pohnú dopredu. Lenže potom sa to začalo zadrhávať a nik nevie racionálne vysvetliť, prečo. Výsledkom je rozpačitý pocit, že kráčame do neistej budúcnosti. Neistota je slovo, ktoré začína najlepšie vystihovať situáciu v slovenskom zdravotníctve. V neistote žijú nemocnice, zdravotné poisťovne, lekári a sestry, pacienti a, dokonca, aj sám minister Vladimír Lengvarský.

V dňoch 4. – 5. októbra sa preto konala v Bratislave konferencia Asseco a SME Healthcare Summit 2022 s ústrednou témou "Nedovoľme, aby neistota rozložila náš zdravotný systém". Prvý deň sa venoval témam ako využitie zdrojov z plánu obnovy, nepredvídateľné financovanie, nedostatok a hroziaci odchod ďalších tisícok zdravotníkov či pandémia a odvrátiteľné úmrtia. Počas druhého dňa prišli na rad inovatívne lieky aj vyhliadky nemocníc do budúcnosti. V rámci záverečnej diskusie dostali popri ministrovi zdravotníctva a bývalým ministrom, analytikovi či prezidentovi Slovenskej lekárskej komory slovo aj samotní pacienti. Snahou diskutujúcich v záverečnej diskusii bolo komplexne zhodnotiť stav sektora a naznačiť cesty, akými by sa mohol v budúcich rokoch uberať. "Pre nás pacientov je podstatné, aby sme mali stanovený nárok na zdravotnú starostlivosť, za ktorú si platíme, pričom štát dáva svojich poistencov na druhú koľaj, aby sa zlepšila dostupnosť starostlivosti a modernej liečby, aby sme neboli rukojemníkmi v systéme, aby sme nedoplácali na pandémiu a súčasnú krízu čím ďalej tým viac finančne, zdravím a životom," uviedla Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

Zdravotníctvo dnes rieši viacero vážnych problémov, každý z nich sa zdá najdôležitejší a každý má svoje riešenie. Mnohí z nás si uvedomujú, že zdravotníctvo je zložitý systém a len čiastkové riešenia situáciu nezlepšia.

Na konferencii boli prítomní minister zdravotníctva, súčasní aj bývalí politici, manažéri v zdravotníctve, zástupcovia organizácií v zdravotníctve, ktorí môžu toho veľa zmeniť spájaním síl v prospech pacientov. 


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

13%
53%
7%
0%
27%